Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitala skogen

Skapad 2020-09-08 12:18 i 133601 Förskolan Ekbacken Stockholm Södermalm
Förskola
Vi skapar en digital värld inomhus kopplat till vårt projekt "barnens möte med naturen". Vi använder våra sinnen: syn, hörsel och känsel när vi går in och undersöker naturen. Barnen är 1-2 år gamla.

Innehåll

VAD- ska vi göra

Med hjälp av projektorn ska vi skapa en digital naturvärld inomhus. Vi tar med oss naturen in helt enkelt och upptäcker tillsammans vad den har att erbjuda med tre av våra sinnen: syn, hörsel och känsel.

HUR- ska vi göra det. Vilka miljöer och material behövs? Dokumentation?

Vi projicerar bilden inne i vilorummet där vi kan få det mörkt, för att få en bra och tydlig bild. Projektorn ställs på olika höjder (låg, mellanhögt och högt) för att få olika vinklar och för att se om barnen ser olika saker.
För att komplettera bilden använder vi också ljud, vi tänker "skogsljud": vind/regn/fågelkvitter för att förstärka upplevelsen. 
Vi plockar in skogsmaterial såsom kottar, löv, pinnar mm för att barnen samtidigt ska kunna "känna" på naturen. 
Vi använder också "kuber" som skapar skuggor vilket bidrar till att miljön blir 3D.

Vi dokumenterar med anteckningar, vad säger barnen? Vi dokumenterar med film och bild på paddan.

VARFÖR- syfte

Vi vill samla barnen kring en digital process som kan upplevas med syn, hörsel och känsel. Vi kopplar denna upplevelse till vårt projekt som just nu syftar till att undersöka naturen och vad den har att erbjuda. Vad intresserar sig barnen för? Vilka reflektioner ser vi? 


VAR/NÄR

Vi gör detta tillsammans på fm efter morgonmötet, då barnen är pigga och nyfikna på vad som erbjuds. Tanken är att den digitala värld 

VEM-vem ansvarar för undervisningen? Vilka barn? 
Uppföljning/reflektion?

En pedagog plockar fram material, projektor osv och förbereder innan undervisningen börjar.
När undervisningen påbörjas så är det en pedagog som ansvarar för den digitala världen inne i vilorummet, denne antecknar och dokumenterar (tar bilder/filmer på) det barnen säger och gör. 
Pedagogerna följer upp, reflekterar och utvärderar tillsammans processen på kommande ALM, utifrån de bilder, filmer och anteckningar som samlats in. Vad kan vi spinna vidare på?

Kopplingar till läroplanen

  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: