Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utflykt fritidshem

Skapad 2020-09-08 12:30 i Öregrunds skola Östhammar
Grundskola F – 1 Biologi Idrott och hälsa Geografi Matematik Samhällskunskap
Att vara ute i friska luften är bra för oss! Under utedagen tränas de motoriska färdigheterna. Ni kommer även få upptäcka kryp, insekter och lära er om Allemansrätten. Vi kommer att ha social samvaro, där regler och kommunikation av olika slag tränas.

Innehåll

Utflykt/Utedag-Fritids

Varför?

Eleverna ska ges förutsättningar att,

 • visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv
 • ha inblick i närsamhället
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang (Lgr 11)

Konkreta mål

Veta vilka olika miljöer som finns runt samt i Öregrund och vad dessa miljöer kan erbjuda för möjligheter. Utveckla kunskaper gällande allemansrätten.

Detta sker när eleverna:

 • Föreslår olika utflyktsmål
 • Utforskar de olika miljöerna
 • Delar med sig av sina kunskaper till kamrater om vad som är tillåtet att göra
 • Leker och samspelar i de olika miljöerna
 • Plockar upp sitt eget men även andras skräp som hittas

Vad kommer det att handla om?

Utflykter till olika miljöer och platser i och kring Öregrund

Hur?

Varje vecka tar vi oss till olika platser för att där utforska miljön och vad den kan erbjuda. De olika målen planeras dels av vuxna men även utifrån elevernas egna önskningar. Matsäck tas med vid varje tillfälle. 

Hur ser vi att vi når målet?

 • Vi utvärderar med eleverna hur de upplever våra utedagar
 • Vi observerar eleverna under utevistelsen för att upptäcka vad vi behöver öva mer på
 • Vi dokumenterar och lägger ut bilder på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: