Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet och inflytande. Myran mål 3.

Skapad 2020-09-08 12:50 i Källbyängars förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Barnen ska bli lyssnade på och uppmuntras att föreslå saker och komma med sina tankar.

Innehåll

 

 

LÄROPLANSMÅL - LPFÖ18

Mål 3   Barns delaktighet och inflytande

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

 

PLANERADE INSATSER

Mål 3  barns delaktighet och inflytande

 

 • Lyssna in barnen
 • Vara lyhörd för barnens intresse hur vill gå tillväga

 

 FÖRVÄNTADE EFFEKTER

Mål 3  barns delaktighet och inflytande

 

 • Barnen ska våga föreslå aktiviteter och inse att det är lönt att föreslå saker
 • Barnen ska våga och tycka det är lönt att berätta saker

 

METOD

 

 • namnklapp - stavelser
 • sånger
 • ramsor
 • flanosagor 
 • böcker
 • lekar som tex "Hundens ben"
 • veckodagar
 • dramatiseringar vuxna
 • dramatiseringar barn tex med handdockor
 • samlingsmästare - ett barn per vecka
 • samtal vid matstunden (lunchen)
 • observationer
 • samtal- reflektioner
 • foto
 • digital dokumentation

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: