Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rutiner och förhållningssätt på Utkikarna och Fänsåker förskola

Skapad 2020-09-08 12:48 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
I grovplaneringen definieras hur den övergripande verksamheten ska läggas upp. Där ska rutiner och gemensamma regler utformas och en övergripande strategi tas fram för hur den pedagogiska planeringen kopplas till förskolans läroplansområden.
Förskola
Här är en presentation av de rutiner vi har på Utkikarna och Fänsåker förskola

Innehåll

Rutiner

Dibber Fänsåker förskola öppnar 06:00 och stänger 17:45. 


Utkikarna:

 

9.00 Vi startar våra planerade undervisningsituationer

 

10.15 Vi går in i mindre grupper, en börjar gå in med några och börjar med att byta blöjor/toalettbesök. Nästa som kommer in med några barn sätter sig med barnen och har en samling. Tredje pedagogen tar in resten, och dukar och organiserar sovlådorna. 

 

11.00 Lunch, barnen sitter vid bestämda bord 

 

Den som slutar sist har utevilan, den som slutar först städar upp kring bord och i miljön efter man lagt barnen vid sitt bord. 

13.00 Två pedagoger går upp till Utkikarna med de barn som är vakna. Sista pedagogen väntar in barnen som sover. Vi byter blöjor/toalettbesök efter vilan. 

 

14.00 Mellanmål 

 

14.30 Eftermiddagsaktiviteter 

 

Den som slutar sist städar avdelningen och slänger sopor innan sammanslagning

 

 

 

 

Blöjbyten

Blöjor byts en gång på morgonen (innan utgång för de barn som kommit tidigt till förskolan), en gång under förmiddagen och en gång på eftermiddagen på samtliga barn. Där emellan byts blöjorna efter behov. Vid blöjbyten erbjuds barnen att gå på toaletten om de vill. Under blöjbytet pratar vi med barnen om vad som händer, vad som hänt innan och vad som ska hända efteråt. Alla blöjor kollas en extra gång innan 16.00-tiderna går hem. 


Regler och förhållningssätt

För alla vuxna som jobbar eller vistas på Dibber Fänsåker förskola gäller det ha ett vårdat språk. Vi tilltalar varandra med respekt och värnar om varandra lika mycket som vi värnar om barnen. Vi har ett positivt förhållningssätt och bemöter alla med glädje och respekt. 

Vi pratar inte ”över huvudet” på barn.

Barnen skall uppmuntras att delta så mycket i verksamheten som de kan efter sin egen förmåga. Detta gäller i alla delar av verksamheten så som städning efter lek, påklädning, hjälpa varandra och vid matsituationerna m.m. 

På Dibber Fänsåker förskola arbetar vi med förskolebrevet för att värna om varje barns rätt till sin integritet och till sin egen kropp. Alla som arbetar i vår verksamhet får skriva under förskolebrevets riktlinjer för att säkra tryggheten för alla barn på vår förskola. Se mer på www.forskolebrevet.se 

Vi tror på att barn kan och uppmuntrar alla som vill pröva. Vi värnar om vårt samarbete och vill gärna arbeta över avdelningarna i den mån det går. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: