Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2020ht Mondo åk9 kap1 Samband och förändring

Skapad 2020-09-08 13:00 i Förslövs skola F-9 Båstad
Planeringen tar upp Pytagoras sats och rymdgeometri
Grundskola 6 – 9 Matematik
I det här kapitlet kommer vi använda funktioner för att förklara "samband mellan olika storheter" alltså att se hur olika saker hänger ihop. Vi kommer lära oss att visa dessa samband med hjälp av: värdetabeller, uttryck (funktioner) och grafer. Vi kommer också jämföra olika samband med varandra genom att titta på grafer och lösa ekvationer.

Innehåll

 

Konkretisering av målen 

Tal och tals användning

Hur vårt talsystem är uppbyggt exempelvis med heltal och decimaltal

- Beräkningar med de fyra räknesätten i huvudet, skriftligt och med miniräknare

- Enheter för vikt och volym

- Avrundning och överslagsräkning

- Delbarhet och primtal

 

Undervisningen

- Genomgångar

- Gruppövningar, aktiviteter

- Problemlösningslektioner

- Filmer lärobokens filmer. 

- Arbete i lärobok Mondo 9, med  IPAD och med övningsblad.

- Använda det digitala verktyget: desmos.com/calculator

 

 

 

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd i hur väl du löser olika matematiska problem (problemlösning),

hur du väljer och använder matematiska metoder (metoder),

 hur väl du visar hur du kommit fram till din lösning (kommunikation, resonemang).

Du bedöms i hur väl du använder det matematiska språket och visar kunskap i hur olika begrepp hänger ihop med varandra (begrepp)

Du visar din utveckling genom ditt arbete på lektionerna, diagnoser och prov.

 

Viktiga begrepp:

Storhet, koordinat, koordinatsystem, origo, kvadrant, funktion, variabel, linjär funktion, proportionalitet, icke linjär funktion, värdetabell, ekvationssystem och den "räta linjens ekvation" (y=kx+m).

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Avsnittsmatris Mondo 9 kap 1 Samband och förändring

Ny rubrik

Avsnitt du arbetat med
Arbetsblad
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
1.1 Funktioner
1.2 Rätalinjens ekvation
1.3 Funktioner och digitala verktyg
1.4 Icke linjära funktioner
1.5 Ekvationssystem med grafisk lösning
1.6 Ekvationssystem med grafisk lösning
1.7 Problemlösning
Kapiteldiagnos
Träna mer/fördjupning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: