Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handbok för Superhjältar

Skapad 2020-09-08 13:34 i Hallsta skola Norrtälje
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska Bild
Vi högläser ur ''Handbok för superhjältar''. Vi kommer att arbeta med värdegrundsfrågor genom aktiviteter, texter, berättelser och diskussioner. Området kommer att hjälpa eleverna att utveckla sin läsförståelse och läslust genom arbete med svåra ord, läsförståelsestrategier och att kunna göra textkopplingar.

Innehåll

Jag kommer att läsa högt ur serien ''handbok för superhjältar'' där vi stannar upp i läsningen för svåra ord, läsa mellan raderna, diskussioner och analyser. Vi kommer under läsningen att tillämpa valda läsförståelsestrategier för att utveckla elevernas hörförståelse och analysförmåga. 

Vi kommer i läsningen att tillämpa övningar baserade på läsförståelsefrågor utifrån det som står på raderna, mellan raderna och bortom raderna. 

Vi kommer att arbeta med konkreta övningar och diskussionsfrågor som knyter an till elevernas vardag med utgångspunkt i det berättelsen tar upp; mobbning, utanförskap och kamratskap. 

Aktiviteter eleverna kommer att få göra är bland annat: Läslogg, diskussioner i basgrupper, hemlig kompis, klassråd, samarbetsövningar, bilduppgift till bokens handling, göra en egen superhjälte-mask. Vi övar ordklasser, verb, substantiv och adjektiv. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: