Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken och de tidiga civilisationerna

Skapad 2020-09-08 13:32 i Victoriaskolan Grundskolor
Introduktion till historia.
Grundskola 7 Historia
Vi lär oss kort om de första stadskulturerna kring Mesopotamien och kring Egyptens högkultur, samt Kina - mittens rike. Vi fortsätter med det antika Greklands och slutligen lär vi oss om Roms uppgång och fall. Vi kommer arbeta med projektet i ca sju veckor och bedömning sker löpande under tiden. Vi tittar extra noga på hur historien började och hur människor levde för så många år sedan. Vi kommer också blanda in lite religion, geografi och samhällskunskap i området.

Innehåll

 

Detta ska du lära dig:

Du ska under veckorna förstå var människans historia började, hur historien upprepar sig och hur vi än idag påverkas av vårt arv från det förgångna. Du ska också lära dig hur olika människor levde i olika tider och hur man tänkte och tyckte och hur vi vet vad som hände förr i tiden.

Tidsram:

Vecka 35-36: Mesopotamien

Vecka 37: Egypten

Vecka 38: Kina, Grekland

Vecka 39: Grekland

Vecka: 40-41 Romarriket

Så här kommer vi att arbeta:

Vi jobbar mycket med läroboken och gemensamma diskussioner. Vi tittar på en del filmer och reder ut vad som menas med historiska källor. Jag försöker också ta med en del skönlitteratur (berättelser).

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Genom mindre uppgifter som vi gör på lektionstid och några mindre läxor. Det är viktigt att delta i övningar och samtal.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
BEDÖMNING

Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Begrepp
Hur du använder ord och modeller som hör till ämnet.
Du använder några ord som är specifika för området och du använder dem oftast på rätt sätt. Du kan känna igen några bilder och/eller symboler från några tidsperioder.
Du använder flera ord som är specifika för området och använder dem på rätt sätt. Du kan känna igen symboler och bilder från olika tidsperioder.
Du använder flera ord som är specifika för området, använder dem på rätt sätt samt utvecklar dem och diskuterar kring dem. Du kan känna igen symboler och bilder från olika tidsperioder.
Argumentera
Hur du framför dina argument.
Du kan uttrycka enkla ståndpunkter och kan motivera varför på ett enkelt sätt.
Du kan uttrycka ståndpunkter och motivera varför på ett tydligt sätt. Du kan också se enkla motargument och besvara dem.
Du kan uttrycka ståndpunkter, motivera varför på ett tydligt sätt samt se motargument och argumentera mot dig själv på ett välutvecklat sätt.
Förståelse för andra
Hur du förstår andras livsituation.
Du kan på ett enkelt sätt förklara hur det var att leva i en eller flera olika högkulturer. Du tar upp till exempel värderingar eller kläder.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur det var att leva i flera olika högkulturer. Du förstår att värderingar, kläder och vanor varierar genom tiden. Du gör enkla kopplingar till nutiden.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt sätt hur livet såg ut för människor under antiken. Du kan dra egna slutsatser om livet förr i frågan om värderingar. Du kan också dra kopplingar till livet vi lever idag.
Använda historia
Hur du förstår varför historia är viktigt.
Du kan enkelt förklara varför det är viktigt att lära sig om historia. Du kan till exempel nämna några uppfinningar vi fått från antiken. Du kan se någon skillnad eller likhet.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara varför historien påverkar oss idag och varför historia är viktigt. Du ger några olika exempel och ser skillnader och likheter.
Du kan på ett välutvecklat förklara historiens innebörd för oss idag. Du ger olika exempel och kan jämföra likheter och skillnader. Du vet att historien är cyklisk och kan förklara hur vårt liv är uppbyggt tack vare historien.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: