Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi

Skapad 2020-09-08 13:47 i Lingenässkolan Kristianstad
Generell LPP för biologi under läsåret i årskurs 4
Grundskola 4 Biologi
Biologi

Innehåll

Biologi årskurs 4-6

Åk 4 (2020-2021) 

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att använda kunskaper, göra systematiska undersökningar och använda begrepp inom ämnesområdet.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla förmåga att använda sina kunskaper och erfarenheter i biologi

 • Beskriva människans beroende och påverkan på naturen och få en insikt i vad som kan göras för att skapa en hållbar utveckling
 • Känna till och kunna namnge några växter och djur som finns i vår närmiljö
 • Sätta in växter och djur på rätt plats i ett ekologiskt system (ex. fotosyntes, förbränning och samband)
 • Få en insikt i hur växter och andra organismer kan kännas igen samt sorteras och grupperas
 • Känna till allemansrätten och hur vi kan använda naturen i friluftslivet
 • Få en insikt i olika upptäckter som gjort skillnad för människans livsvillkor
 • Samtala och diskutera genom att använda kunskaper och erfarenheter om naturen

¤ Utveckla förmågan att planera, genomföra och kunna dra slutsatser av olika sorters systematiska undersökningar

 • Hur olika kulturer kan beskriva och förklara olika fenomen i naturen
 • Göra fältstudier och experiment för att systematiskt undersöka naturen (ex. vad behöver ett frö för att gro)
 • Kunna redovisa dina undersökningar med tabeller, bilder eller skriftliga rapporter

¤ Utveckla förmågan att se ett samband mellan iakttagelse och teoretisk modell samt begrepp

 • Få en insikt i hur ett liv utvecklas och hur organismer anpassa sig till olika miljöer
 • Redogöra för olika fenomen genom att använda ord och begrepp i biologi
 • Få en insikt i hur du ska tolka och granska information (ex. ställa dig frågor som om det är rimligt eller kontrollera informationen med andra källor) 

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygstegen.

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Ord och begrepp samt kunskaper i biologi
 • Växter
 • Djur och organismer
 • Samband i naturen
 • Allemansrätten
 • Friluftsliv
 • Upptäckter som gjort skillnad
 • Göra undersökningar och söka information
 • Observationer
 • Fältstudier
 • Experimentera
 • Diskutera, reflektera och argumentera
 • Film
 • Läsa
 • Skriva och rita

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta inomhus och ute
 • Observationer
 • Fältstudier
 • Laborera
 • Utgå från elevernas frågor
 • Ämnesövergripande
 • Digitala verktyg

Kursplan

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Använda kunskaper inom ämnesområdet
 • Göra systematiska undersökningar
 • Använda begrepp inom ämnesområdet

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

Bedömningen redovisas i matris Biologi bedömningsmatris årskurs 4-6

Kursplan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: