Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deutsch 6

Skapad 2020-09-08 13:49 i Slättängsskolan Kristianstad
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Tyska åk 6. Vi kommer detta läsår att arbeta med förmågorna: lyssna, läsa, förståelse, skriva och tala.

Innehåll

Förmågor:

Lyssna

Läsa

Förståelse

Skriva

Tala

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer):

Vi kommer att arbeta med olika slags texter och uppgifter i din lärobok "Mahlzeit A".

Vi läser, lyssnar, skriver och talar genom att: 

vi ser filmer och genomför hörövningar.

vi har grammatikgenomgångar och uppgifter.

vi genomför muntliga övningar.

vi skriver olika meningar och texter.

vi har läsförståelse. 

 

Bedömningens inriktning:

Bedömningens fokus ligger på hur väl du förstår innehållet i tydligt talat språk i lugnt tempo samt enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Fokus kommer också att ligga på hur du formulerar dig med fraser och meningar. Samtliga arbetsområden kommer att avslutas med tester och förhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9

Matriser

M2
Deutsch 6

Lyssna
Du kan med stöd förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå helhet och uppfatta detaljer i tydligt talat enkelt språk.
Läsa
Du kan med stöd förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helhet och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förståelse
Du kan med stöd agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Tala - muntlig framställning
Du kan med stöd formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan formulera dig tydligt och relativt sammanhängande.
Skriva
Du kan med stöd formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan formulera dig tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: