Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildsamtal

Skapad 2020-09-08 14:06 i Solskiftesskolan Österåker
Grundsärskola 4 – 7 Naturorienterande ämnen Svenska
Bildsamtal - Jag tror/tänker. Vad ser vi inte. Vad vill vi fråga. Klass 5-7 G

Innehåll

V 38-39

Eleverna samtalar om bilder till en berättelse - Castor odlar.

Samtalen om bilderna är en förberedelse för att så småningom läsa texten till bilderna. 

Reflekterar över vad som är på bilden, och vad som ska ske. Vad säger bilden om vad som texten ska handla om? Tränar förmågan att förstå vad som ska hända förutom det som vi ser. Lektionen ger övning på att fråga om det som vi inte ser. Bilden kommer också att leda oss in i ämnet NO, Trädgården. Odling. Kompostering. Ord och begrepp inom området tas upp och förklaras.

Vissna

Bönor

Skärva

Tålamod

Gro

Bambu

Bönbalja

Rabatt

Ruttna

Eleverna återberättar vad de har lärt sig och de övar också på att sätta in de nya orden i egna meningar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  NO  1-6
 • Källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Kompostering av organiskt material.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  1-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  1-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  1-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  1-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-6
 • Djur och växter i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-3
 • Kommunikations- och samtalsregler. Turtagning och talutrymme.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: