👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenröseskolan skolkören/sjunga ht21-vt22

Skapad 2020-09-08 14:13 i Stenröseskolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola F – 9 Motorik Kommunikation Estetisk verksamhet
I skolkören/grupper tränar vi på att sjunga och musicera med hjälp av våra röster.

Innehåll

Innehåll:

I skolkören/grupper arbetar vi med att använda våra röster när vi sjunger. Vi kommer att arbeta med att sjunga tillsammans och enskilt och vi kommer att arbeta med olika sångpåsar.  I sångpåsen finns olika föremål som då indikerar vilken sång det ska sjungas. De flesta sånger är igenkänningsbara i musiken och återkommande som  melodi. Det kan vara melodi "gubben Noa".

Vi kommer vid en del tillfällen att sjunga samma sång två gånger....ena gången som vanligt och sedan samma sång i långsamt tempo så att elever kan sjunga med.

 

Mål:

Målet är uppfyllt när eleven utifrån sin förmåga:

Provar att sjunga och skapa ljud med hjälp av din röst.

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  7-9
 • Sång- och danslekar.
  ES  7-9
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  7-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  7-9
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd.
  ES  1-3
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  4-6
 • Sång- och danslekar.
  ES  4-6
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  4-6
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
  ES   9
 • Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9