Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gläntans planering för vattenprojekt kopplat till lärvännen Hjärtrud

Skapad 2020-09-08 15:30 i Bergatrollet Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Välkommen till Dibbers planeringsmall för undervisning! I Lpfö18 har ordet verksamhet ersatts av utbildning för att förtydliga vårt undervisningsuppdrag i förskolan. I skollagens första kapitel definieras utbildning som "den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål". Det innebär att undervisningen är en del av utbildningen. Undervisning i sin tur definieras i skollagens första kapitel som "sådana målstyrda processer (…) som syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden". Både mål och process är framåtskridande ord, därför behöver vi i förskolan, när vi gör undervisningsplaner, komma överens om vilka mål vi ska arbeta mot innan undervisningen genomförs. Därav är frågorna i Dibbers planeringsmall för undervisning uppbyggd i en specifik ordning. Under undervisningens genomförande och efteråt tittar vi på utbildningen och undervisningen och frågar oss "lär sig barnen det avsedda?" "vad behöver vi göra för att öka måluppfyllelsen?". Dessa frågor är en del av reflektion och analys i undervisningsprocessen. I planeringen av undervisningen ska vi också organisera så att barnens reflektioner blir en del av reflektionsmaterialet som sedan analyseras. Efter reflektion och analys finns "nästa steg", det finns med eftersom målstyrda processer i förskolan är utan slut, vi blir aldrig klara eller fulländande. Undervisningen är något som fortskrider under hela barnets förskoletid. Se skolverkets bild av undervisningsprocessen nedan. Bilden är i form av en cirkel som aldrig tar slut. Dibbers planeringsmall för undervisning är uppdelad i fyra steg: 1. Undervisningsplanering 2. Reflektion 3. Analys 4. Nästa steg Källa: Skollagen "Uppdrag undervisning" av Källhage och Malm

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

Mål: 

Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling.

Delmål:


- Ge barnen en djupare förståelse för vatten i relation till vår planet och naturresurser.

- Ge barnen en djupare förståelse i hur vi tar hand om vatten och hur vi bör leva för en hållbar framtid.
Syfte

Syftet med undervisningen är att ge alla barn möjlighet i utbildningen att inhämta och utveckla kunskaper och värden. För att främja tillsammans med lärvännen Hjärtrud att skapa nya kunskaper om normer och värden. 

Genomförande

Undervisningen kommer ske genom planerad undervisning. Även spontanundervisning kommer självklart få ta sin tid och plats. 

- Genom olika vattenexperiment - både en förståelse i vad vatten är samt i relation till normer och värden, hållbar utveckling. 

- Digitala verktyg - filmer och andra relevanta filmklipp

- Olika sorters samtal, både genom bilder och böcker. 

- Reflektion och undersökning av hur det ser ut i andra kulturer och länder i relation till vatten


Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Genom att ge tillbaka dokumentationen och tankar som vi pedagoger har. Samt reflekterat och analyserat på våra projektsamlingar tillsammans med barnen.
och innan vi börjar med ny undervisning. Utifrån detta skall vi tillsammans med barnen bestämma hur vi kan fortsätta projektet samt se om nya idéer och tankar har uppstått kring det vi har arbetat tidigare med. 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?


Undervisningen sker för hela barngruppen.

Undervisningen sker gemensamt av Tay, förskollärare och Sara, barnskötare. Men med övergripande ansvar av förskolläraren för det pedagogiska arbetets gång.   •  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: