👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Dan Andersson

Skapad 2020-09-08 15:43 i Björkås särskola Ludvika
Tema om Dan Andersson och livet förr
Grundsärskola 4 – 6 Bild Hem- och konsumentkunskap Svenska Svenska som andraspråk Samhällsorienterande ämnen Musik
I år är det 100 år sedan Dan Andersson dog. Vem var han? Vad är han känd för? Hur levde man på hans tid? I det här temat får du uppleva, utforska, undersöka och upptäcka.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. 

Under det här temat får du lära dig om poeten och författaren Dan Andersson och hans verk. Vi ska ta reda på hur det var att leva i Grangärdebygdens finnmark och i Sverige i början på 1900-talet.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att:

- se på filmer och prata om hans liv och verk

- läsa hans dikter och måla till

- lyssna på och sjunga hans sånger

- skriva egna dikter

- besöka Luossastugan i Skattlösberg

- besöka hans grav, Dan Andersson museet och statyn av honom i Ludvika

- besöka stugan på Gonäsheden

- se bilder och filmer på Knallis mila 

- besöka Västanfors hembygdsgård 

- besöka en gammaldags inredd skolsal på Lorensbergaskolan

- laga kolbullar med lingonsylt

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att berätta om:

- förr och nu i Sverige (jämföra)

- vad en dikt är

- Dan Andersson och hans verk

- följa instruktioner och tillaga maten som man åt i Finnmarken som kolare och skogsarbetare

- återberätta vad vi gjort på våra utflykter och vad du lärt dig

 

Din förmåga att:

-  muntligt redovisa dina arbeten

- följa instruktioner och genomföra de olika bilduppgifterna med givna verktyg och material.

 

Hur du får visa vad du kan:

Genom att:

- delta aktivt i diskussioner

- skriva egen dikt

- återberätta och skriva om det du lärt dig

- skapa bilder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över bilder,
  Bl
 • undersöka bilder och värdera deras syften, och
  Bl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Bl
 • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Hkk
 • sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,
  Mu
 • kombinera musik med andra uttrycksformer,
  Mu
 • jämföra och reflektera över musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer, och
  Mu
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler.
  Mu
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  4-6
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.
  Bl  4-6
 • Presentation och utvärdering av eget bildskapande.
  Bl  4-6
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  4-6
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  4-6
 • Bildkomposition med hjälp av färg, form och yta.
  Bl  4-6
 • Bilder från olika genrer, kulturer och tidsepoker. Hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Informativa bilder, till exempel läromedelsbilder. Vilka budskap de förmedlar och vilken påverkan de kan ha.
  Bl  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.
  Bl  4-6
 • Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning vid bakning, matlagning och måltider.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Samband mellan mat och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet hem- och konsumentkunskap för att till exempel samtala om konsumentfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  Hkk  1-6
 • Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument, till exempel i sång och rap.
  Mu  4-6
 • Musikaliska symboler med bild, färg, siffer- eller bokstavsstöd, till exempel noter och ackord.
  Mu  4-6
 • Blås-, sträng-, tangent-, och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut och exempel på ensemblespel.
  Mu  4-6
 • Musik i olika kulturer och från olika epoker, till exempel folkmusik och populärmusik.
  Mu  4-6
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.
  SO  4-6
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  4-6
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
  SO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  4-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
  Bl  C 6
 • Eleven jämför egna och andras bilder på ett delvis fungerande sätt och för då enkla resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
  Bl  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
  Bl  C 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
  Hkk  C 6
 • I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
  Hkk  C 6
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierande och balanserande måltider.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan sjunga unisont och i kanon på ett delvis fungerande sätt.
  Mu  C 6
 • I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett delvis fungerande sätt och använder då med viss säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
  Mu  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Mu  C 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  C 6
 • Eleven genomför också enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap på ett delvis fungerande sätt.
  SO  C 6
 • Dessutom för eleven enkla resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
  SO  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt.
  Sv  C 6
 • I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven något verktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Sv  C 6
 • Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett delvis fungerande sätt.
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
  Sv  C 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
  Sv  C 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  C 6