👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik år 1 ht 2020

Skapad 2020-09-08 16:21 i Påarps skola Helsingborg
Nu ska du få lära dig vad som är rätt och fel i trafiken. Det finns vissa regler som vi måste känna till för att vi ska kunna samspela i trafiken på ett säkert sätt.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vi ska arbeta med trafik för att förstå och kunna agera på ett säkert sätt i trafiken.

Innehåll

Mål med undervisningen

Du ska lära dig om hur du cyklar och går säkert i trafiken. 

Du ska få lära dig några vanliga trafikmärken som är bra att kunna när du går och cyklar.

Du kommer också få chans att upptäcka olika geometriska former i trafiken.

Du kommer att få lära dig vilken sida av vägen du ska gå eller cykla på.

Du kommer få lära dig hur en säker cykel ska vara utrustad.

Det här ska vi göra

- gå ut i trafiken och undersöka de geometriska formerna.

- samtala om trafikregler, främst de reglerna som berör dig som gångtrafikant och cykeltrafikant.

- arbeta med trafiksäkerhet.

- du kommer att få lära dig hur din cykel bör vara säkert utrustad.

 

Det här ska vi bedöma

Utifrån skriftlig dokumentation, samtal och observationer kommer jag att bedöma på vilket sätt du kan

- ge exempel på några trafikregler

- beskriva hur man beter sig på ett säkert sätt i trafiken 

- du känner till vägmärkena: Herr Gåman, Gång/cykelbana.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

SO
Trafik år 1

Trafik år 1

Nivå 1
Nivå 2
Cykel
Vad en cykel behöver utrustas med för att vara säker i trafiken.
Du känner till hur din cykel ska vara utrustad för att vara säker.
Du vet hur din cykel ska vara utrustad för att vara säker, och du kan redogöra för hur en cykel bör vara utrustad för att vara säker.
Säker i mörker och i dagsljus
Reflexens egenskaper, lyktor och ljus.
Du vet att du ska bära en reflex för att bäst synas i trafiken.
Du har vetskap om skillnaden mellan användning av reflexer och hur du kan utrusta din cykel med belysning.
Säker cykel- och gångtrafikant
Du vet hur du ska ta dig fram säkert på cykel och till fots.
Du vet vilken sida du ska gå på.
Du vet vilken sida du ska gå på och vilken sida du ska cykla på.
Trafikmärken
Du vet att det finns olika trafikmärken.
Du vet att det finns olika märken i trafiken.
Du känner igen vanliga trafikmärken som du möter i din närmiljö. Tex märket för övergångsställe.