Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djurs anpassning

Skapad 2020-09-08 18:21 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 – 2 Svenska Biologi
Ett temaarbete om djurs anpassningar för årstiderna utifrån våra vanligaste svenska djur (hare, björn och varg). Arbetet ska mynna ut i en kort arbetsbok där eleverna får skriva en sexfältare och en gemensam faktatext samt rita en bild av sitt djur.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med:

I detta temaarbete ska eleverna få arbeta med djurs anpassningar till olika årstider med fokus på hur de anpassar sig till främst hösten/vintern. I arbetet kommer de att möta tre av de vanligaste svenska djuren (hare, björn, varg). I arbetet kommer de att arbeta med cirkelmodellen i syfte att göra eleverna säkra på att skriva faktatexter med mycket stöttning på vägen.

Enligt syftestexten i svenska i Lgr11 ska eleverna få möta olika typer av texter i undervisningen och lära sig särskilja olika texttyper. Enligt syftestexten i biologi ska eleverna utveckla kunskaper i att se samband mellan exempelvis djur och natur, däribland årstidsväxlingar. 

 

Vad ska du få möjlighet att utveckla:

Målet med detta temaarbete är att eleverna ska få möta några vanliga svenska djur och lära sig fakta om dem, däribland hur de anpassar sig för olika årstider. 

Målet med detta temaarbete är att eleverna ska få möta en ny textgenre, faktatexter och lära sig känna igen dess uppbyggnad och struktur. 

Kritiska aspekter är bland annat tidsaspekten, över hur lång tid behöver vi arbeta? Även om grupperna är ojämna, både i motivation men även i hur långt de kommit i sin skrivutveckling. 

 

Hur ska vi arbeta, undervisning:

Temaarbetet kommer sträcka sig över ca 3 veckor (5-6 lektioner), beroende på hur lång tid själva skrivandet tar. 

Lektion 1

Temat introduceras genom tre korta filmer från SLI med efterföljande diskussion:

- Hare: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS991127 

- Varg: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203191 

- Björn: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=NK-300

Lektion 2

Samla in fakta från böcker, lösa blad, m.fl. Presentera sexfältaren och börja placera in fakta i de olika rutorna: utseende, föda, boende, familj, klassificering och "Visste du att?".

Börja att rita av sitt djur på framsidan av sin lilla bok. 

Lektion 3

Börja skrivandet av den gemensamma faktatexten med hjälp av sexfältarens rubriker på tavlan.

Lektion 4

Fortsatt skrivande av faktatext, eleverna skriver av texten (fokus på stor bokstav och punkt). 

Lektion 5

Göra färdigt faktatexten och även sin bild av djuret på framsidan av boken. 

Lektion 6

Redovisa sin faktatext i tvärgrupper

 

Hur ska du bedömas:

Bedömningen kommer ske formativt och således löpande under hela arbetet. Det hela kommer leda fram till en liten bok om sitt djur, i vilket det kan ses om eleverna fått med fakta, rubriker och skrivregler. 

 

Analys av genomfört arbete

Målen synliggjordes i början av temat, men kunde lyfts fler gånger. Då detta var första gången eleverna fick skriva faktatexter gjordes det främst gemensamt vilket gjorde att vi pedagoger kunde upptäcka om de var på väg åt fel och således hjälpa dem rätt. 

Just att skriva en hel faktatext kan såhär i efterhand varit svårt för vissa elever som ännu inte är säkra på att forma alla bokstäver, men då de fick skriva av meningarna från tavla hjälpte det. De elever som är långt fram i sin skrivutveckling hade möjligheten att skriva ett fåtal egna meningar. 

I slutet av temat fick eleverna redovisa sina faktatexter för varandra, efter att de övat. Många tyckte det var lite nervöst, men i och med att de från tidig ålder får börja öva på muntliga framställningar tror vi att det kommer gynna dem längre fram. Vi pratade även om hur man är en bra publik. 

Analys gjord 5/10-20.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: