Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2020-09-08 20:04 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Arbetsområdet kommer att handla om människans utveckling, den senaste istiden, samt tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Vi läser om Nordens historia från istiden, jägar- och samlarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern. Några frågor som vi ska försöka besvara är: Vilka spår lämnade den senaste istiden? Hur läser man av en tidslinje? Hur skiljer sig livet idag från livet under forntiden? Hur har människans sätt att leva och bo förändrats över denna tid?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • istiden och spår av istiden
 • forntiden, och hur människorna hade det under stenåldern, bronsåldern och järnåldern
 • hur du tolkar och avläser en tidslinje, göra egna tidslinjer
 • skillnader och likheter mellan olika tidsepoker
 • få lära dig hur människor har levt i olika tider
 • hur människan har påverkat landskapet och miljön runt omkring oss
 • varför människor har bott på vissa platser

Hur ska vi arbeta?

 • se på filmer om istiden och forntiden
 • läsa om hur människor levde under de olika perioderna
 • skriva enkla faktatexter
 • göra våra egna tidslinjer
 • göra egna hällristningar
 • leta spår efter istiden i naturen
 • arbeta och diskutera enskilt och i grupp

Vad ska du lära dig?

 • kunna förstå och förklara begreppen istiden, äldre och yngre stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • kunna berätta om hur människor levde under de olika tidsperioderna, till exempel hur de bodde, hur de kunde vara klädda och vilka djur de hade. 
 • kunna jämföra livet för människorna i de olika tidsåldrarna, likheter och skillnader
 • tidsordna de olika tidsåldrarna.
 • läsa och förstå faktatexter och använda dig av innehållet.

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • du kan berätta om typiska spår från istiden.
 • du kan berätta om hur människor levde under de olika perioderna och göra jämförelser mellan dem. 
 • skriva enkla faktatexter där innehållet tydligt framgår.
 • du kan skriva en enkel faktatext om forntiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: