Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Good Stuff A "World wide English" and "Animals"

Skapad 2020-09-08 21:41 i Svanberga skola Norrtälje
Arbete med kapitel "Animals" i Good Stuff A.
Grundskola 6 Engelska
Vi kommer att läsa om olika städer i världen där engelska talas, vi kommer att prata om vanliga svenska ord som är inlånade från engelskan. Vi kommer att läsa texter om olika djur/husdjur och lära oss lite fakta om djuren. Vi kommer att arbeta med olika muntliga övningar.

Innehåll

Syfte:

Genom undervisningen i engelska ska eleverna utveckla förmågorna:

 • förstå  och tolka innehållet  i talad engelska och i olika slags texter
 • formulera sig i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Arbetsformer och arbetssätt:

Vi arbetar tillsammans och i par med att läsa och översätta olika texter som handlar om djur. Vi arbetar med olika muntliga och skriftliga

uppgifter enskilt, par och i helklass.

Vi arbetar med grundläggande grammatik 

 

Kunskapskrav och bedömning:

Du ska kunna:

 • läsa med bra uttal och förstå innehållet i olika texter
 • berätta om ett djur, både muntligt och skriftligt
 • prata på i olika muntliga övningar och kunna använda dig av omformuleringar för att göra dig förstådd
 • olika ord och fraser som handlar om djur/husdjur

Under lektionstid visar du vad du kan genom att aktivt utföra de uppgifter som du får. Du kommer också att visa dina kunskaper genom olika typer av kunskapskontroller.

Uppgifter

 • Animals - cats - Test week 42

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Good Stuff A "World Wide English" and "Animals"

E
C
A
Läsa/Lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Muntligt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: