Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och kraft åk. 8

Skapad 2020-09-09 05:29 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola 7 – 9
Du kommer att få lära dig om om olika krafter och rörelser och få använda fysikaliska kunskaper om rörelse och kraft för att förklara vardagliga fenomen kring t ex balans, tröghet, fritt fall. Du kommer också att få lära dig om hur krafter och rörelser påverkar vardagslivet t ex trafiksäkerhet, satelliter, tvättmaskiner. I denna kurs får du också lära dig använda mätinstrument för att mäta t ex sträcka, hastighet, tid och kraft samt vilka samband som finns mellan dessa storheter. Samtal och argumentation kring samhällsfrågor inom kraft och rörelse kommer också att tränas under lektionerna.

Innehåll

Mål

 • Förstå skillnaden mellan massa och tyngd.
 • Kunna beskriva olika typer av rörelser.
 • känna till sambandet mellan storheterna sträcka, tid, hastighet och kunna utföra
  beräkningar utifrån sambandet mellan dessa storheter.
 • Kunna rita och beskriva olika krafter och i vilken enhet krafter mäts.
 • Känna till olika typer av krafter och vad de uträttar, och hur de kan mätas.
 • Veta hur man kan öka och minska friktionen.
 • Veta hur balansen beror av tyngdpunkt och stödyta.
 • Känna till vad som menas med begreppet "fritt fall"  och Galileis betydelse för,
  utvecklingen av kunskaperna kring detta begrepp.
 • Förstå vad som menas med "tröghetslagen".

Laborationer:

Det är viktigt att du alltid är aktiv, noggrann, systematisk och arbetar enligt
säkerhetsföreskrifterna, samt att du dokumenterar dina iakttagelser och 
reflekterar över eventuella felkällor. 

Läromedel:

Fysikspektrum
Kapitel sex "Rörelse och kraft"
s.167-195
Bra sammanfattning på s.192-193

 

Fysikspektrum lightboken
Kapitel sex "Rörelse och kraft"
s.114-133
Bra sammanfattning på s.130-131

 

För att nå dessa kunskapsmål är det viktigt att du lyssnar på genomgångar, filmer,
gör anteckningar, är aktiv under laborationerna och arbetar och gör alla testa dig själv
frågorna i boken.

 

Bedömning

Se matrisen

Laborationer och ett prov på detta område.


Övrigt
Facit, filmer och presentationer kommer att ligga i ert No-klassrum.

 

Matriser

Generell matris i fysik

Rörelse och kraft

Godtagbara
Goda
Mycket goda
använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör fysik.
genomföra systematiska undersökningar i fysik.
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: