👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 2020/2021

Skapad 2020-09-09 07:04 i Trollgårdens förskola Falkenberg
Förskola
Matematiksamlingar med fokus på siffror och antal.

Innehåll

Barn möter matematik i många olika sammanhang under dagen i förskolan, allt ifrån planerade tillfällen men främst i olika spontana situationer under dagen. Läroplanen för förskolan innehåller flera olika mål utifrån matematiska förmågor och vi bedömer även vår verksamhet utifrån dessa mål, där igenom vill vi skapa ett forum där vi kan synliggöra vad barnen har för kunskaper men också skapa förutsättningar för att fördjupa dessa. Vi vill utforma roliga och inspirerande aktiviteter för att generera en positiv syn på matematik inför ett livslångt lärande. 

Fokus under matematiksamlingarna kommer vara siffror och symboler, räkna, delar och helhet samt mängder. De första tillfällena kommer vara utformade för att synliggöra barnens kunskaper och utgångslägen, för att senare skapa förutsättningar för en fördjupad kunskap. Vi vill genom dessa samlingar synliggöra matematiken i vardagen samt arbeta med kvalitetsindikatorerna på ett kontinuerligt och naturligt sätt.   

Syfte

Att skapa förutsättningar för att ge barnen förmågor att använda matematiska begrepp, förståelse för mängder, antal, ordning, tal samt förändring och skapa förutsättningar för att resonera matematiskt enskilt som i grupp.

 

Barngruppens utgångsläge

Barnen på Trädkramarna har väldigt olika förkunskaper och utgångslägen, de flesta barnen räknar uppåt 10, andra 20 men vissa längre än så. Några parar ihop siffror med dess symboler, andra har börjat intressera sig för addition och subtraktion. Några av barnen använder matematik i sina gestaltande lekar, andra samtalar spontant om olika matematiska dilemman under exempelvis måltider. Några använder sig av subitisering i vardagen, andra pekräknar en mängd för att avgöra dess antal. Några barn har förståelse för ett-till-ett-principen, räknar alltså alla föremål endast en gång, andra behöver här utmanas. 

 

Mål ur Läroplanen för förskolan 2018

”förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta”. S.14

”förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp”. S.14