Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt Vivalla

Skapad 2020-09-09 08:18 i Hallongården Örebro
Förskola
Under augusti - oktober kommer vi enligt områdets årshjul att arbeta med fokusmålen utifrån Lpfö-18 vilka är: 2.1 Normer och värden. 2.2 Omsorg utveckling och lärande. 2.4 Förskola och hem.

Innehåll

Vad:

I vår barngrupp 3-5 år har vi några nya barn, och vi jobbar nu med att trygga barngruppen och sätta rutiner. Vi har en tanke att vi ska bekanta oss med vår närmiljö i Vivalla, och utforska och lära oss mer av det barnen tycker är intressant.

Varför:

Vi vill stärka känslan för Vivalla, visa på fina platser, möten och upplevelser. Genom att söka intressen i närmiljön så kompletterar vi undervisningen som sker på förskolan.

Hur:

2.1 Normer och värden - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

  • Vi arbetar med hur man kan behandla andra och hur man kan göra för att lösa konflikter.

2.2 Omsorg, utveckling och lärande - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum (lokalitet), mätning och att resonera matematiskt om dessa.

  • Vi tar promenader och cyklar i vår närmiljö med barnen för att se vad de intresseras av och vad vi kan jobba vidare med.
  • Barnen får leda vägen till platser dit vi ofta går.
  • Vi erbjuder undervisningstillfällen där barnen får utforska och upptäcka prepositioner och förhållanden i miljön.

2.4 - Förskola och hem - Arbetslaget ska vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande.

  • Genom att dokumentera och lägga ut på Unikum för vårdnadshavare inkluderar vi vårdnadshavare och de får en bättre inblick i vårt arbetssätt.
  • En del i projektet är att barn och vårdnadshavare tillsammans ska fotografera platser barnen tycker om och är intresserade av i närheten av deras hem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: