Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varglyans introduktionsplanering

Skapad 2020-09-09 08:35 i 185351 Förskolan Skogslyan Stockholm Farsta
Förskola
Barnen visar väldigt stort intresse för insekter, snäckor och småkryp.

Innehåll

Syfte med förskolans introduktion:

 

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar."

Läroplan för förskolan, lpfö18 s.7

 

 

Vad: 

Under introduktionsperioden ska vi lära känna varje barn, vad har de för tidigare erfarenheter och intressen för att identifiera ett nuläge. Vi utmanar barnen i sitt lärande, deras intressen och erfarenheter tas tillvara. Samtidigt ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Förskolan ger varje barn en möjlighet att känna samhörighet, de utvecklar en förmåga att lyssna och reflektera tillsammans med andra, både barn och vuxna.

Vi har fått sju nya barn till Varglyan. Vi har gått iväg flera gånger i veckan ner till ankorna. Vi har haft med oss kikare och förstoringsglasburkar.Barnen har samlat in insekter och snäckor för att titta närmare på de. De visar stort intresse för detta. De har även tittat på spindlar och spindelnät.

 

Varför:

Varje barn ska känna att förskolan är till för dem, en plats dit de vill komma. De erbjuds en inspirerande och tillåtande miljö där utforskande, nyfikenhet, lek och lärande står i centrum. Samtidigt blir barnen en del av en gemenskap, de lär känna sin personal och de andra barnen i barngruppen. 

 

Hur:

Vi kommer att jobba vidare med deras intresse och kommer att erbjuda digitalt förstoringsglas, för att titta närmare på olika sorters insekter och snäckor.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
    Lpfö 18
  • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: