Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt 2020-21 Delfinen

Skapad 2020-09-09 08:40 i 213021 Förskolan Sylvester Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Språk och kommunikation Hur färdas vi och bor nu och i framtiden? Projektet ska vara utforskande/ämnesöverskridande. Det innebär att olika ämnen såsom språk , matematik, teknik, ingenjörsvetenskap, estetiska uttrycksformer integreras, musik, rörelse övas i funktionella och begripliga sammanhang. Projektet ska rymma lek, utforskande, fantasi/fakta och verklighet. Barn ska få möjlighet att pröva många olika uttrycksformer, artefakter och estetiska ”språk” och att göra översättningar mellan olika språk och uttrycksformer, mellan tänkande och görande, kropp och tänkande och mellan olika material. Syfte: Väcka barnens frågor, funderingar och fantasi för att sedan omsätta det i praktiken, antingen genom skisser eller konstruktion med återvunnet material.”

Innehåll

Projektbeskrivning:

Samhället omkring oss.

Hur vi lever, bor och färdas i samhället.

Vårt syfte:

Väcka barnens frågor, funderingar och fantasi för att sedan omsätta det i praktiken, genom dialoger och många olika uttryckssätt.

Vår metod:

Arbeta i smågrupper . Använda oss av många olika uttrycksformer. Ta vara på barnens ideer och tankar och hypoteser. Utmana barnen med olika material. Använda oss av fakta och fantasi. Ta tillvara barnens erfarenhetsvärld, genom samtal.  Läsa böcker, se filmer m.m. Ta tillvara barnens modersmål för att göra projektet interkulturellt.

Vår frågeställning:

Hur färdas och bor vi nu och i framtiden?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: