Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GU Flisa värdegrunden

Skapad 2020-09-09 09:41 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Trygghet, ansvar, respekt, mångfald och empati är Gunnesboskolans värdegrundsord.

Innehåll

Till dig som elev:

Du som är elev på Gunnesboskolan ska känna till skolans värdegrundsord och varför de finns. Vad betyder de olika orden? Hur kan vi med hjälp av de orden få det så bra som möjligt tillsammans under vår skol- och fritidstid?

Mål:

Målet är att synliggöra och arbeta med skolans värdegrundsord i fritidsverksamheten. Alla elever ska känna till att värdegrundsorden finns och att de orden är trygghet, ansvar, empati, mångfald och respekt. Eleverna ska också veta vad orden betyder och ha det med sig i olika situationer. 

Hur och var?

Under läsåret 20/21 kommer alla fritidsavdelningar fokusera extra mycket på värdegrundsorden. Genom samtal, skapande och dramatiseringar kommer vi att förankra värdegrundsorden i verksamheten. Vi introducerar orden i början av terminen och arbetar sen med ett ord i taget. 

Utvärdering:

Efter varje arbetsområde utvärderar pedagoger och elever med hjälp av enkäter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: