Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

svenska "Tala, samtala, redogöra och argumentera”.

Skapad 2020-09-09 09:50 i Margarethaskolan Grundskolor
Underlag för bedömning i tala samtala utifrån skolverkets matris.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Tala och samtala gör att vi lär oss i alla ämnen. Du kommer att få träna dig att redogöra muntligt kring några valda ämnen. Samtala kring texter och bilder. Du kommer att få argumentera och muntligt marknadsföra och berätta om saker. Detta ska du göra utifrån stödord och/eller tankekarta.

Innehåll

1 Exempel på arbetssätt: Vad ska vi lära oss? Hur?

Vad?

Vilka förmågor har en person som man lyssnar till tränat?
Vad behöver man träna för att delta i samtal och föra dem framåt med egna tankar och idéer?
Vad gör en god lyssnare?Vad gör man när man argumenterar och hur gör man det på ett bra vis? Hur ska man göra för att bygga Och hålla en redogörelse så att åhörarna vill lyssna  

Hur?

Vi samtalar, talar, redogör och argumenterar inom några olika ämnen för att lära och lära av varandra. Vi tränar att redovisa och redogöra utifrån stödord eller tankekarta..

2 Vad kommer bedömas?

Förmågorna bedöms enligt det Som står under rubriken kunskapskrav

 

3 Långsiktigt mål - syfte

4 Centralt innehåll

5 Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: