Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtrud i rymden

Skapad 2020-09-09 10:17 i Luna Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Tillsammans med Hjärtrud utforskar vi rymden.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

  • Vad ska läras ut? Mål. (Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen)

  • Delmål 3-5.

Ge barnen en ökad förståelse för jordens roll i universum.

Ökad förståelsen varför solen är så viktig för vår planet och oss människor?

Ge barnen ökad förståelse för jordens rotation och dess följder (Dag/natt olika världsdelar)

Ge barnen insikt i klimatskillnader i förhållande utifrån avstånd till solen?

 

  • Varför? (Syfte med undervisningen)

Ge barnen en inblick i människans roll i universums

 

  • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Veckoplanering. Ta fram fakta via digitala verktyg. Faktaböcker. Polyglutt. Planerade aktiviteter se uppgifter.  Praktiska övningar.

Vad vet barnen? Kommer det bli fler intressanta frågor som barnen tänker på när de får en ökad förståelse? Vad blir nästa steg i utvecklingen när vi byter lärvän?

  • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Pågående aktiviteter, Diskussioner, Fortsatta konversationer med barnen, Lunchtid, Barnens ideér.

  • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Barnen på Mira och Nova undervisningen individ anpassas.  

  • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Närvarande pedagoger. En pedagog ansvarar för genomförandet för undervisningen övriga pedagoger hjälper till i undervisningen eller med dokumentationen. Väggdokumentation, Lärloggar,

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: