Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstart tema Hållbar utveckling

Skapad 2020-09-09 10:41 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Med avstamp i vårt föregående tema Rymdresan ska vi ta reda på vad vi på individnivå kan göra för att ta hand om oss, själva, varandra samt vår planet.

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Många av de äldre barnen som var med under Rymdresan-temat vet att vi än så länge bara kan bo på jorden. Vi har pratat om att vi behöver vara rädda om varandra och vår planet. Nu ska vi ta reda på hur vi kan göra detta.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

* Vad heter vår planet?

* Vad finns på vår planet?

* Vad kan jag göra för att ta hand om vår planet och det som finns här?

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

I mindre grupper frågar vi barnen vad den planet som vi bor på heter och vad som finns här.

På whiteboardtavlan gör vi en mindmap med det barnen säger och sätter upp bilder på jorden, människor, djur, växter och vatten. När det är klart dokumenterar vi med Ipaden.

Vi pratar om att jorden är smutsig och ställer frågan: Vad kan vi göra?

 

Första steget blir att göra om innemiljön på avdelningen, möblera om.

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: