Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text HT20

Skapad 2020-09-09 10:45 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Du ska lära dig att skriva argumenterande texter.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Kan du fly från klassrummet om du är instängt och behöver lösa uppgifterna för att kunna komma ut? Kan du följa instruktionerna och tänka outside the box? Vilka instruerande texter använder du? Instruktioner kan se ut på olika sätt, det kan vara bilder som i en Ikea eller Lego instruktion, de kan vara en text som i ett recept men även ett video som lär dig att göra origami. Det kan också vara en text med olika steg för att förstå och kunna spela ett spel.

Innehåll

Mål

Du ska kunna delta i en muntlig diskussion.

Du ska känna till hur en instruerande text är uppbyggd, vilka delar den har, vilka kännetecken den har.

Du ska kunna skriva en instruerande text.

Du ska kunna använda verb och sammanbindande ord på ett bra sätt

Du ska kunna ge respons på en kompis text.

 

Du ska kunna bearbeta din text.

Arbetssätt och redovisning

Först kommer vi att titta på några instruerande  texter, undersöka dess uppbyggnad.

Svara på läsförståelsefrågor om olika instruerande texter .

Vi kommer att börja med EXIT, ett spel var man måste lösa alla uppgifter i par eller i grupp för att kunna ”fly” från klassrummet. Vi kommer att prata om instruktionernas svårighet samt klarhet. Vi kommer att spela lite spel

( instruktioner till spel) och sedan göra arbetsbeskrivning till dem.

Vi tittar på verben i texterna,  diskuterar vilka verbform som är lämplig att användas i instruerande texter.  Vi tränar på verbformen imperativs, hur man använder den och rättstavningen.

Ni skriver en instruerande text där ni använder era kunskaper för att texten blir tydlig, med rätt användning av verben och sammanbindande ord. 

Ni  läser varandras texter, ger tips till varandra.

·        Vi kommer att arbeta tillsammans, i par och självständigt.

·        Vi tittar på de delar och språkliga drag som är typiska för instruktioner.

·        Vi diskuterar och lär oss vad som är en bra och mindre bra instruktion. 

·        Vi övar på att följa instruktioner.                                                          

·        Vi övar på att skriva verb i imperativ.

·        Vi lär oss textens struktur genom att använda underrubriker, kronologisk ordning och stycken.

·        Vi läser instruktioner, skriver instruktioner och bedömer våra egna och andras instruktioner.

 

·        I slutet av området ska du skriva en egen instruerande text i form av en instruktion.

Bedömning

Efter det gemensamma arbetet ska du skriva en egen instruerande text. Din text kommer att bedömas.

Du ska kunna:

       välja passande rubrik

       organisera innehållet

       använda rätt tempus 

       skriva korta, tydliga meningar e rätt ordning

 

       planera och skriva en instruktion på egen hand.

Elevinflytande

Ni bestämmer ämnet i era texter.

Ni bestämmer om ni vill skriva den första texten tillsammans med hela gruppen eller i mindre grupp.

 

Ni kan påverka vårt tidsschema, hur många veckor ni behöver arbeta med temat. 

Reflektion

1.Vad tyckte du om arbetet?

2.Vad var svårast?

3.Vad var roligast?

4. Hur fungerade det att arbeta tillsammans med andra? Fick du bra tips till fortsatt arbete?

5.Vad det svårt att bedöma andras texter?

6.Vad skulle du själv kunnat göra bättre?

Material

 

·         Instruerande texter i olika former

Arbetsperiod

 

4-5 lektioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: