👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Poesi - att uttrycka stora känslor i litet format

Skapad 2020-09-09 10:34 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Ett arbetsområde som handlar om poesi/lyrik. Inspiration/lärarhandledning Livsviktig poesi, Årstaskolan.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Att kunna uttrycka sig, sina känslor, vad man tänker och tycker är inte alltid så lätt. Att uttrycka ett stort innehåll i ett litet format är inte heller lätt. Under detta arbetsområde kommer du att arbeta med att försöka uttrycka dig kort på olika sätt. Vi kommer att jobba bed s k "pregnanta ord. Det roliga med poesi är att det egentligen inte finns några regler för hur man "får" skriva. När det kommer till poesi är egentligen allt möjligt. Och ibland kan det till och med vara lättare att uttrycka tankar och känslor med hjälp av poesi.

Innehåll

 • Ur Lgr11:
 •  
 •  
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift 
 • Vi skriver och läser upp våra verk.

 

 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften 

 • Vi läser andra poeters dikter och funderar på vad de vill förmedla.

 

 •  Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 

 • I vårt diktarbete har vi mottagaren i åtanke. Vad gör vi för att förmedla och beröra? Hur tror vi att våra dikter tolkas?

 

 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 

 • När vi analyserar andras verk letar vi efter strategier och strukturer som vi kan använda i våra egna dikter. 

 •  
 • Söka information från olika källor och värdera dessa 

 • När vi läser dikter vi stöter på försöker vi förstå i vilken tid och i vilken livssituation som dikten är skriven och hur det påverkar dikten. 

 

 

 

Målen är att du på en enkel eller mer avancerad nivå ska kunna:

 • göra tolkningar av budskap i olika dikter och beskriva dina upplevelser av det du läser. 

 • levandegöra dina texters budskap genom att kombinera dem med andra estetiska uttryck, t.ex. en bild. 

 • bearbeta och förbättra dina texter med hjälp av de strategier du lär dig.

 • ge omdömen om dikters innehåll och kvalitet, utifrån de strategier du lärt dig.

Uppgifter

 • Ja, visst gör det ont

 • Övningsuppgift: Åttaords-novell

 • Tankar om vald låttext eller dikt

 • Val av egen text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Livsviktig poesi

Rubrik 1

 • Sv  A 6   Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1