Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undersökningsfasen2020/2021 Citronen

Skapad 2020-09-09 10:45 i 213041 Förskolan Citrusgården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Språk och kommunikation Hur färdas vi och bor i framtiden? Projektet ska vara utforskande/ämnesöverskridande .Det innebär att olika ämnen såsom språk , matematik, teknik, ingenjörsvetenskap, estetiska uttrycksformer integreras, musik, rörelse övas i funktionella och begripliga sammanhang. Projektet ska rymma lek, utforskande, fantasi/fakta och verklighet. Barn ska få möjlighet att pröva många olika uttrycksformer, artefakter och estetiska ”språk” och att göra översättningar mellan olika språk och uttrycksformer, mellan tänkande och görande, kropp och tänkande och mellan olika material. Syfte: Väcka barnens frågor, funderingar och fantasi för att sedan omsätta det i praktiken, antingen genom skisser eller konstruktion med återvunnet material.”

Innehåll

Projektbeskrivning: Språk och kommunikation

Vårt syfte:

Vi skapar anknytning och arbetar relationsskapande via ett undersökande kopplat till temat. Vår undervisning utgår ifrån barnens kunskaper och tidigare erfarenheter samt från deras tankar och ideér. Vi låter barnen lära sig i meningsfulla sammanhang där deras egna intressen, motivation och engagemang får utrymme.

 

"Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och ideér skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." Lpfö -18 s. 13

 

 

Vår metod:

Under undersökningsperioden erbjuder vi barnen olika stationer/workshops
Vi arbetar med alla barns relationer, både till varandra och till pedagogerna. 
Vi iscensätter situationer där barnen får möta varandra och materialet.
Under undersökningsperioden är pedagogernas roll att vara interagerande, inlyssnande och nyfikna. 
I våra observationer under undersökningsperioden fångar vi upp barnens tidigare erfarenheter, kunskaper och intressen
Vi erbjuder barnen rikligt med tillfällen att undersöka det valda temat/spåret - på många olika sätt
Vi skapar möjligheter för barnen att samtala och reflektera över vad de gjort

 

 

Innehåll:

Vi utgår i vår planering utifrån den rådande situation med covid19. Det innebär att vi kommer att erbjuda aktiviteter både inne i små grupper och ute.

Utgångspunkten i projektet är sommaruppdraget som kan ge barnen förutsättningar att lära känna varandra samt pedagoger.

Vi  läser böcker från sommaruppdraget för barn i mindre grupper och utgå utifrån barnet, vad och hur hen vill återskapa sin bok.

 Vi erbjuder olika stationer inom matematik, motorik, naturvetenskap, bygg och konstruktion, skapande därmed ge barnen möjlighet till att utforska, leka, samspela och skapa meningsfulla stunder tillsammans

Vi är närvarande pedagoger och hjälper barnen att sätta ord på det de gör och ser.

Vi vill väcka barns intresse och nyfikenhet att utforska språket genom att erbjuda barnen sagohörna, alfabetminnesspel,  samt olika språk från tex Polyglutt. 

 

Hur:

Barnen kommer att få presentera sommaruppdraget i mindre grupper för att de ska få mer utrymme att få uttrycka sig. Sedan så ska vi läsa boken för den barngruppen.

Varje barn kommer att få möjlighet att återberätta sin bok i en mindre grupp genom olika aktiviteter tex:  motion, måla, rita, lera, playdooh, bygga, konstruera, skapande, musik, dans. 

Vi kommer att dokumentera genom bild, ljud och skrift.

Vi kommer att fråga barnen om vi får sätta upp bilder på deras återberättande.

Vi har förberett en plats där vi kommer synliggöra dokumentationer med barnens skapande runt sommaruppdraget. Vi kommer erbjuda barnen ett brett variation av flanosagor och böcker som kommer kontinjuerligt utbytas. 

 

Vår frågeställning:

Hur kommunicerar barnen med varandra, miljö och material?    

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: