Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ut i Naturen med Framtiden

Skapad 2020-09-09 10:58 i Framtiden | Förskola & Fritidshem Fristående förskolor
Förskola
Framtiden är belägen i centrum, och vår underbara gård till trots har skogen unika upplevelser att erbjuda. Med särskilt fokus på naturen, växter, djur och vår inverkan på miljön tar vi barngrupper dit för både pedagogstyrd aktivitet som barns lek och spontana förundran.

Innehåll

Framtiden är belägen i centrum, och vår underbara gård till trots har skogen unika upplevelser att erbjuda. Med särskilt fokus på naturen, växter, djur och vår inverkan på miljön tar vi barngrupper dit för både pedagogstyrd aktivitet som barns lek och spontana förundran. 

Det är viktigt för oss att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, att inkludera dem och skapa möjligheter till utvidgade perspektiv samt tillsammans utveckla normer och ett gemensamt förhållningssätt för samvaron i barngruppen. Det blir ett naturligt inslag på utflykter likt dessa där vi behöver hålla ihop. Lika viktigt är det att barnen upplever det roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, att de får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper, och där vet vi att miljöombytet en stor faktor.

Därför kommer vi att löpande samtala med barnen om skogen, om deras intressen och frågor. Vara uppmärksamma på deras nyfikenhet och låta barnen vara ledande i utforskandet av skogen, där vi är medförundrare*. Tillsammans med barnen utforskar vi naturliga fenomen och med stöd av digitala verktyg tar reda på information om det vi upptäcker. Vi kommer även att ta tillfället i akt och genomföra styrda aktiviteter för att ge varje barn förutsättningen att utvecklas mot de uppsatta målen.

*medförundrare - Vi är till stöd i barnens frågor och upptäckter och är delaktiga i processen att hitta svaren på barnens frågo

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: