👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kyla av Therese Henriksson

Skapad 2020-09-09 10:54 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
”Tänk dig att strömmen slås ut och kontakten med omvärlden bryts. Tänk dig att det är minus trettio grader ute och det blir bara kallare. Vad händer med ett samhälle när det visar sig vara som skörast? Vad gör du för att klara dig undan kylan?” Här får du läsa en samtida ungdomsroman som både är spännande och obehaglig och som väcker frågor om vårt samhälle och den tid vi lever i. Dystopier har länge varit en populär genre i litteraturen och i den här romanen kommer katastrofen till Sverige. Hur beter sig helt vanliga ungdomar i en sådan kris. Hur skulle du bete dig?

Innehåll

Under vecka 44-50 arbetar vi med romanen Kyla av Therese Henriksson. Ni läser på viss lektionstid, men ni behöver även läsa hemma/på elevens val för att hinna med. 

Varje tisdag genomför ni boksamtal i grupper om cirka 10 elever och kommer att bli bedömda på er förmåga att samtala om och diskutera bokens innehåll (se matris). Varje vecka publiceras de frågor som kommer att diskuteras i Google Classroom.  

Ni läser enligt följande schema:

 • fredag vecka 45       s. 5-57
 • tisdag vecka 47        s. 58-129
 • tisdag vecka 48        s. 130-187
 • tisdag vecka 49        s. 188-252

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Muntlig diskussion - Kyla

 • SvA  E 9   Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Tala själv och samtala
Hur yttrar jag mig i samtalet.
Jag deltar sparsamt i samtalet Jag behöver stöd för att delta i samtalet.
Jag deltar med frågor och argument i samtalet Jag kopplar det jag säger till ämnet och till vad någon annan har sagt.
Jag deltar med frågor och argument i samtalet Jag utvecklar innehållet i samtalet genom att t.ex kommentera, argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra
Jag är drivande och visar förmåga att engagera andra i samtalet. Jag vänder mig till flera och kopplar ihop vad andra har sagt. Jag utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka, dra slutsatser och föreslå lösningar.
Lyssna – reflektera och samspela
Hur jag lyssnar på andra
Jag visar att jag lyssnar - respekterar och samspelar - genom att t.ex nicka bekräftande
Jag visar att jag lyssnar - respekterar och samspelar - genom att säga något bekräftande.
Jag visar att jag lyssnar - respekterar och samspelar - genom att argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra.
Jag visar att jag lyssnar - respekterar och samspelar - genom att sammanfatta, tolka, säga något eget och dra egna slutsatser.