Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hitta Vilse Ht - 20

Skapad 2020-09-09 10:59 i Willandsgården Fristående förskolor
Förskola
Vi kommer att arbeta med Hitta Vilse utbildning som är framtagen av Civilförsvarsförbundet.

Innehåll

Målet är:  Vi kommer ge barnen en Hitta Vilse utbildning.

Hur ska vi göra? VI kommer att åka till en skog där vi kommer utgå ifrån de tre viktiga reglerna: Kram ett träd, hålla värmen och synas och höras. 

Syftet är: Ge barnen kunskap i vad man gör om man skulle gå vilse och känna sig trygga då de vistas i skogen. Vi vill även infinna en "Vi känsla" och gemenskap. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: