Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ: HT 2020 Strategier för språk och lärande åk 7

Skapad 2020-09-09 10:59 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Studieteknik - träna olika strategier för läsning- och inlärning.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Ordförståelse är det absolut viktigaste som du behöver för att få din läsförståelse att fungera. Om du läser en text med flera ord som du inte förstår, kommer du att få problem att läsa texten på djupet. Under det här arbetsområdet kommer du bl. a att få lära dig strategier för att bli en bättre djupläsare...

Innehåll

Under detta arbetsområde kommer du få: 

* strategier för att utveckla ditt ordförråd 

* strategier för att utveckla din förmåga att läsa på, mellan och bortom raderna samt förstå skillnaden

* strategier för att utveckla din förmåga att hitta den viktigaste informationen i en text

* läsa olika texttyper där du använder olika typer av lässtrategier

 

Vad gör vi och hur gör vi det? 

Vi tittar på klipp från UR Skola om läs- och minnestekniker

Vi använder boken Spegla språket 7 s. 9-26

Vi läser om språk och lärande och du får lära dig strategier som kan hjälpa dig att förstå ord samt lära dig nya

Vi tränar på att läsa skönlitterära texter där begreppen på, mellan och bortom raderna tillhör och du får lära dig olika strategier som kan hjälpa dig att förstå att texter kan innehålla mer information än den som står tydligt uttryckt med ord

Vi tränar på att hitta nyckelinformation i faktatexter och du får lära dig om strategier som kan hjälpa dig att hitta den viktigaste informationen i en text samt sammanfatta

Vi läser faktatexter och du tränar på olika sätt hur du kan göra för att minnas och lära dig innehållet utifrån dina sammanfattningar

 

Bedömning: 

Du kommer  vid tillfälle att få visa dina kunskaper kring din förmåga att: 

- Läsa skönlitterära texter och svara på olika typer av frågor 

- Läsa faktatexter, sammanfatta, lära dig innehållet och svara på olika typer av frågor

 

 

 

Uppgifter

  • Sammanfattning

Matriser

Sv
BÅ: HT 2020 Strategier för språk och lärande åk 7

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosa med flyt
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosa med gott flyt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosa med mycket gott flyt.
Ny aspekt
Du kan svara på svara på frågor och föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texter.
Du kan svara på frågor och föra utvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i texter
Du kan svara på frågor och föra utvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap, budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i texter
Ny aspekt
Du kan göra en enkel sammanfattning utifrån en faktatext
Du kan göra en utvecklad sammanfattning utifrån en faktatext
Du kan göra en välutvecklad sammanfattning utifrån en faktatext
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: