Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter, djur och svampar åk 4

Skapad 2020-09-09 11:38 i Lillegårdsskolan Partille
Grundskola 4 – 6 Biologi NO (år 1-3)
Vilka djur och växter har vi i Sverige? Blommor och träd är alla olika typer av växter. Visste du att svampar varken är växter eller djur? Kräldjur, groddjur, fiskar, fåglar, däggdjur är alla olika typer av djur. I detta arbetsområde kommer du få lära dig om Sveriges olika växt- och djurarter.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att du ska få lära dig att känna igen och kunna fakta om olika växter, djur och svampar i den svenska floran och faunan samt hur man artbestämmer dem. Du ska känna till de olika arternas livsmiljöer samt begrepp så som fotosyntes, ryggradsdjur, ryggradslösa djur, art, artbestämma, pollinering, klassificering.

Undervisningens innehåll

Läsa olika fakta.

Jämföra och resonera likheter och olikheter mellan olika arter.

Svara på instuderingsfrågor.

Samtala och diskutera i par, grupp och klass.

Titta på faktafilmer.

Skriva faktatexter.

Göra fältstudier.

Göra undersökningar.

Redovisa i tvärgrupper och i helklass.

Artbestämma med hjälp av bladkarta och artböcker.

Hur växter, djur och svampar får sin näring.

 

Elevernas mål

Jag kan namnge delarna på en blomma, träd och svamp.

Jag kan namnge några vanliga blommor, träd och svampar.

Jag kan namnge minst ett djur inom djurgrupperna, insekter, fiskar, groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur.

Jag kan enkelt beskriva något kännetecken för respektive djurgrupp.

Jag kan beskriva hur växter, djur och svampar får sin näring.

Jag kan genomföra en enkel fältstudie och undersökning.

Bedömning

Vi bedömer dina kunskaper under arbetets gång kring hur väl du utför fältstudier, undersökningar, grupparbeten m.m.

 

Du kommer även få göra ett prov där du får visa dina kunskaper kring:

vanliga blommor, träd, svampar och djur

begrepps inom området, ex. pollinering, fotosyntes, växelvarm/växelkall

hur djur och växter delas in i olika grupper

hur växter, djur och svampar förökar sig 

hur växter, djur och svampar får sin näring

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: