Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 2: Läsning - Björnstad

Skapad 2020-09-09 11:20 i Gemensamt i Linköping Linköping
Gymnasieskola Svenska
Dags att läsa en roman tillsammans! Under veckorna 36-41 (42) ska vi läsa Björnstad (2016), skriven av Fredrik Backman, parallellt med litteraturhistoriestudierna.

Innehåll

Björnstad

Du kommer att läsa romanen Björnstad parallellt med att annat arbete pågår i svenska 2. Romanen läses allra mest hemma, som pågående hemuppgift, men med gemensamma “avstämningspunkter” vid några tillfällen under läsningens gång (se nedan). Då är det viktigt att du verkligen har läst så långt som det är tänkt, för att du ska få ut så mycket som möjligt av samtalen och diskussionerna. Vi kommer också att ha några läslektioner i skolan - då är det viktigt att du kommer ihåg att ta med dig boken! Vi bestämde tillsammans att både avstämningar och läslektioner kommer att ske på fredagar när det fungerar. Jag kommer att påminna er i Classroom!

Vid avslutad läsning kommer du både att få samtala om boken i seminarieform och att få skriva en text om någon aspekt av romanen. 

 

Samla på dig intressanta citat eller passager under läsningens gång! Sätt en Post-It (stor eller liten!) på sidan du avser. Varför väljer du ut det som du gör? Anteckna!

 

Om du brukar lyssna på talbok/ljudbok när ni läser i skolan, då hittar du den här boken på Legimus, om du har tillgång till det. På precis samma vis som de som läser boken - försök att samla på dig citat och passager. Kanske kan du anteckna vid vilken tid (?) citatet hörs, eller sätta en lapp i romanen ändå?

 

Samla på dig följande:

Personbeskrivningar

Platsbeskrivningar

Stämningar

“Sanningar”; sådant som verkar viktigt eller centralt för förståelsen av boken (eller av en karaktär, eller en stämning etc).

 

Till de olika delarna kommer du att få separata frågor. Dessa hittar du i Classroom.

Preliminär tidsram och examinationsform

Seminarier med ca 1/3 av klassen i taget - tre lektioner, en i vecka 41 (fre) och två i vecka 42 (må, ti).

Skrivuppgift: fredag vecka 42

 

Boken består av 50 (!) kapitel och cirka 470 sidor, så försök att komma igång med läsningen snabbt. Vad du förväntas ha läst till respektive gång står nedan:

Upplägg

Avstämning 1 efter kapitel 10 - fredag vecka 37, den 11/9. Sedan lästid!

Avstämning 2 efter kapitel 18 - fredag vecka 38, 18/9. Sedan lästid!

Avstämning 3 efter kapitel 27 - fredag vecka 39 är det schemabryt pga utvecklingssamtal, så avstämningen får bli på måndagen den 28/9 i stället. Eventuellt följt av lästid.

Avstämning 4 efter kapitel 39 - fredag vecka 40 är en studiedag, så avstämningen får i stället ske på måndagen den 5/10. Då behöver man läsa riktigt mycket för att hinna färdigt till...

Avstämning 5 efter att hela boken är utläst - dags för seminarierna!

 

Observera att du alltid måste underbygga dina svar med exempel och citat. Kom ihåg sidhänvisningar! Anteckna eller sätt ut lappar under läsningens gång.

Uppgifter

 • Skugguppgift- Björnstad

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
  Sve  -
 • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller såväl belysande exempel och vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  A
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
  Sve  C
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  E
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
  Sve  A
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
  Sve  C
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
  Sve  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: