Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utepedagogik

Skapad 2020-09-09 11:53 i Freinetskolan Mimer Freinet
Grundskola F Matematik NO (år 1-3) Svenska SO (år 1-3)
Lärande i matematik, svenska, NO och SO i utemiljö.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med i förskoleklassen

Vi kommer att arbeta med

 • matematik
 • svenska
 • SO 
 • NO
 • rörelse

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta med ovanstående ämnen genom:

 • aktivitetskort
 • lekar
 • samarbetsövningar
 • undersöka naturen
 • utforska närområdet

Syfte med utelektionerna är att:

 • lära sig att samarbeta
 • undersöka och lära med naturmaterial
 • eleverna ska få fler möjligheter till rörelse
 • utforska och känna igen skolans närområde

Vi kommer inleda varje lektion under våren med att utföra ett experiment, vi kommer undersöka gravitation, luft, magneter, kolsyra, densitet och mycket mer.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: