Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Bryggan Bas

Skapad 2020-09-09 11:46 i Bessemerskolan_IM Sandviken
Grundläggande baskunskaper i matematik upp till årskurs 6 utifrån grundskolans centrala innehåll.
Grundskola 6 Matematik
Elev skall under hösten arbeta med Bryggan Bas som sammanfattar det centrala innehållet i matematik t.o.m. årskurs 6 för att därefter kunna gå över till grundskolans mål upp till årskurs 9.

Innehåll

Elev skall arbeta med uppgifter i Bryggan Bas. Områden som är välkända förkortas medan mer tid kommer att läggas på områden som inte är lika befäst. Viktigt att eleven utmanas samtidigt som baskunskaperna blir väl förankrade. Långsiktigt mål är att kunna övergå till grundskolans matematik för årskurs 7-9

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: