Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 5A kap 1 Tal i decimalform.

Skapad 2020-09-09 12:00 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du att utveckla dina kunskaper om decimaltal. Du ska se samband mellan tiondelar, hundradelar och tusendelar. Ange platsvärden, jämföra storlek, placera ut på tallinjer.

Innehåll

 Det här ska du få lära:

Du ska utveckla din problemlösningsförmåga genom att:

-formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.

- tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematisk innehåll.

- tolka resultat och dra någon relevant slutsats.

Begreppsförmåga

- behärska uppåt- och nedåträkning i olika steg från olika heltal och enkla tal i decimaltal t ex 0,25;0,5;0,75.

- storleksordna enkla tal i decimalform.

- placera tal i decimalform på tallinjen.

Visa, använda och uttrycka kunskaper om:

-kapitlets begrepp

positionssystemet, att siffrans placering avgör värdet, t ex att tvåan i 12300 betyder tvåtusen och att trean i 2,03 betyder tre hundradelar.

Metodförmåga

- använda fungerande fungerande metoder för att dela upp tal i talsorter, till exempel att talet 21,5 kan delas upp i talsorter som en addition 20+1+0,5.

 

Så här ska du få jobba:

 - lyssna på genomgångar

 - diskutera både parvis och i helklass

 - arbeta med uppgifter

 - andra aktiviteter, tex strävor, elevspel.

Så här ska du få visa:

  - aktivt delta i det dagliga arbetet på lektionerna.

 - vara delaktig i muntliga diskussioner och resonemang.

 - göra test efter kapitlet.

Matriser

Ma
Tal i decimalform

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Högre nivå
Begrepp
positionssystem, decimaltecken, tiondel, hundradel, tal i decimalform
- förstår och använder kapitlets begrepp.
- positionssystemet, att siffrans placering avgör värdet.
Problemlösning
-formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
Metod
-använder fungerande metoder för att dela upp talen i talsorter
-storleksordnar enkla tal i decimalform.
- behärskar uppåt- och nedåträkning i olika steg från olika heltal och enkla tal i decimalform t.ex. 0,25 0,5 0,75
- placerar tal i decimalform på tallinjen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: