Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2020-09-09 12:07 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Eleverna lär sig om de nordiska länderna, dess likheter och skillnader. De lär sig använda kartbok för att hitta geografiska platser och söka information om natur- och kulturgeografi.
Grundskola 5 SO (år 1-3) Geografi
Ligger Helsingfors i Danmark? I vilket nordiskt land ligger Hekla och varför sprutar hon eld? Vad betyder ordet fjord och var finns det fjordar i Norden? Vilket land kallas "de tusen sjöarnas land"?. Vet du hur de nordiska flaggorna ser ut? Du ska få reda på massor om de nordiska länderna, är du inte expert redan kommer du att bli det!

Innehåll

Syfte LGR 11

Centralt innehåll LGR 11

Arbetssätt/Metoder

- läsa faktatext i " Koll på Europa"

- se på film från Ur och Sli

- skriftliga arbetsuppgifter knutna till  film, faktatext och kartbok

- diskussioner, genomgångar och redovisningar i större och mindre grupp

 

 

 

Det här ska du kunna

- sätta ut ländernas namn, de största städerna, bergen, öarna och vattendragen i Norden

- förklara hur naturkrafterna skapat landskapet

- använda kartan för att göra jämförelser på olika sätt mellan länderna

- jämföra och förklara befolkningsfördelningen och vad det får för konsekvenser

- statsskick, folkmängd

- några typiska särdrag för varje land

- något om ländernas historia

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

SO Ge
Norden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Länder och huvudstäder
Jag kan namnge Nordens länder och deras huvudstäder.
Jag kan namnge de största städerna och beskriva deras lägen.
Jag kan namnge alla stora städer och beskriva deras lägen.
Läge, regioner
Jag kan berätta var några av länderna ligger i Norden och beskriva deras lägen
Jag kan berätta var de flesta av länderna ligger i Norden och beskriva deras lägen
Jag kan berätta var alla länderna ligger i Norden och beskriva deras lägen
Öar, berg och vatten
Jag kan namnge ett antal öar, berg och vatten och visa var de ligger på kartan.
Jag kan namnge många öar, berg och vatten och visa var de ligger på kartan.
Jag kan namnge de flesta öar, berg och vatten och visa var de ligger på kartan.
Jämföra
Jag kan visa skillnader mellan några länder när det gäller befolkning, yta och natur
Jag kan visa skillnader mellan alla fem länderna när det gäller befolkning, yta och natur
Jag kan visa skillnader mellan alla fem länderna när det gäller befolkning, yta och natur och förklara sambanden.
Använda kartan
Jag kan med stöd använda mig av en karta för att hitta geografiska platser.
Jag kan använda mig av enkla topografiska och tematiska kartor för att samla information.
Jag kan använda mig av en karta, dess register och rutsystem för att hitta geografiska platser.
Natur och naturtillgångar
Jag kan berätta hur naturen ser ut och om naturtillgångar i några av de Nordiska länderna.
Jag kan berätta hur naturen ser ut i alla Nordiska länder och om några naturtillgångar som finns där.
Jag kan berätta hur naturen ser ut i alla Nordiska länder och jämföra dem med varandra.Jag kan berätta om naturtillgångarna och hur de används.
Kultur
Jag kan berätta en kulturell sak om varje land.
Jag kan berätta flera kulturella saker om varje land.
Jag kan jämföra ländernas kultur med varandra.
Historia
Jag kan några historiska fakta.
Jag kan berätta något om alla ländernas historia.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: