Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö 9G Aritmetik - Taluppfattning och tals användning

Skapad 2020-09-09 12:24 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Taluppfattning och tals användning.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Aritmetik är ett ord baserad i grekiskan och betyder räknelära. Inom matematiken är det mest grundläggande området där hantering av beräkningar, tal och dess användning berörs. Utan en god förståelse för aritmetiken blir de andra matematiska områdena svåra.

Innehåll

 

Innehåll

 

Vecka

Onsdag A35

10.00-11.10

Torsdag A35

12.40-13.50

Fredag B31

13.50-14.50

35

Introduktion

Fördiagnos

1.1 Tal och beräkningar, sid. 8 - 14

36

1.2 Räkna med bråk, sid. 15 - 19

1.3 Räkna med negativa tal, sid. 20 - 26

37

1.4 Räkna med potenser, sid. 27 - 31

Åsöjoggen

38

1.5 Små tal och tiopotenser, sid. 32 - 37

1.6 Räkna med tal i grundpotensform,
sid. 38 - 42

39

1.7 Kvadrater och kvadratrötter, sid. 43 – 49

Orientering

Diagnos (studiedag, gör hemma digitalt)

40

Träna och utveckla  taluppfattning och tals användning, sid. 53 - 56

Vägledningsdag

Blandade uppgifter, sid. 50 – 52,
Skolfoto – eventuellt utebliven lektion

41

Repetition och gör klart kapitel du inte hunnit klart med.

Prov

         

 

 

Mörkmarkerade rutor är lektionspass som faller bort. Ni har i uppgift att vara i fas med planeringen då detta kan testas i slutet av varje vecka. Detta görs för att säkerställa att alla har förstått det som berörts under veckan.

Arbetsform

Arbetet kommer att följa mattebokens första kapitel och under området kommer det ske följande:

·         Vi kommer att ha genomgångar (på tavlan och filmer) och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Det kommer även att läggas in diagnos i början samt ungefär halvvägs genom området. Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Litteratur:

Den primära litteraturen som används är Z-boken, en mattebok ur serien XYZ. Ni har tillgång initialt till den digitala varianten av boken men det kommer även komma att delas ut en fysisk variant. 

Bedömning

Momentet kommer att bedömas utifrån tre stycken huvudsakliga förmågor:

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·         Din förmåga att kunna lösa problem med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Dessa förmågor bedöms dels genom ett skriftligt prov som sker under vecka 41 men även genom redovisningar (muntliga och skriftliga) du gör under lektionerna, till exempel inom problemlösning.

Mål

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Samt så kommer du arbeta med följande centrala innehåll:

·         Rationella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga matematiska situationer.

·         Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

·         Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

·         Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

·         Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområde

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: