Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering, Värdegrund och Identitet, Lilla gruppen, HT-20

Skapad 2020-09-09 12:36 i LillTunas Förskola LiCa förskolor
Förskola
Barnen är väldigt intresserade av djur vilket vi vill ta vara på. Vi vill väva in värdegrundsarbetet i detta och även få in vårt arbete med Grön flagg. Vi vill också visa barnen hur man är en bra kompis.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Gruppen består av sexton barn varav tio är födda 2017 och två är födda 2018 och tre 2019. De flesta barn har gått hos oss på LillTuna sedan de började förskolan och vi känner att de är en sammansvetsad grupp men att det är fyra nya barn, barnen behöver stöd för att lära sig hur man är en bra kompis.  Barnen är väldigt intresserade av djur vilket vi vill ta vara på. Vi vill väva in värdegrundsarbetet i detta och även få in vårt arbete med Grön flagg, framförallt målet konsumtion och resurser. Vi vill visa på hur växter, djur och människor tillsammans påverkar vår planet. Vi kommer att genomföra detta arbete mest under våra tisdagsutflykter till skogen. Vi kommer även ta med fotbollar till skogen för att öva samspel och turtagning.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - Vi vill få barnen att bli ”bra” kompisar och få en förståelse för värdegrunden. Värdegrunden ska genomsyra hela vår verksamhet och barnen ska bli trygga med oss som pedagoger, varandra och i miljön.  

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 • Tar kontakt med de andra barnen och intresserar sig för vad de gör och hur de känner.
 • ·      Tar hänsyn till de andra barnen och använder sig av språket (inte bara det talade språket utan även tex kroppsspråk) för att meddela vad de vill eller känner.
 • ·       Använder sig av språket för att kommunicera vid konflikter.
 • ·       Vet hur man behandlar växter och djur.

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - 

Vi arbetar med de dagliga rutinerna och de gemensamma reglerna för att skapa trygghet. Vi kommer att använda oss av boksamtal, regellekar och samlingar.

Vi anser att det viktigaste för barnens trygghet är att vi är samspelta.

I vårt arbete kommer vi att använda oss material från kompisböckerna, barnkonventionen

Förutsättningar – 

Tisdagar på våra skogsutflykter. Ansvarspedagoger Lina, Anush, Clara

Dokumentation - 

Vi dokumenterar genom att använda oss av observationer, iPad och text & bilder.

Vad ska vi dokumentera? Vi dokumenterar hur barnen är mot varandra och deras reflektioner. Barnens tankar omkring djur och natur.

Förberedelser - 

Vilket material behövs?

Kompisböckerna

Material från Unicef om barnkonventionen.

Naturspanarna https://www.youtube.com/channel/UCTbmVLdSXPbM6AIeCouoNDA

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: