Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Promenad: Sopsamlarmonster utedag

Skapad 2020-09-09 12:45 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Introduktion för sopsamlarmonstret Kompostina
Förskola
Hållbar utveckling - sopsamlarmonstret

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Under våra utedagar kommer vi rikta barnens fokus på skräp/sopor i naturen som tillhör sopsamlarmonsterna. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Prioriterade mål

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

• ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. 

 

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

• förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

 

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

• förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

Lärandeobjektet är att lära sig vad som inte tillhör i naturens kretslopp vs vad som tillhör. Vi kommer att väva ihop aktiviteter inne med ute samt tvärt om.

Samling utedagar:

Sopsamlamonsterna är många kompisar och ber barnen att leta upp bl.a. papper - pappis, metall - metallika och plast- plastis. Fokusen är var ”Vad är skräp i skogen och vad hör hemma i skogen?” Vi riktade barnens uppmärksamhet mot att urskilja skräpet på marken från pinnar och löv.

Samling inne:

Prata kring det vi har hittat, sortera och vem äter vad (sopsamlarmonsterna av soperna/skräpet. Fokus var att urskilja vad som är plast, metall eller papper och lägga det till rätt sopsamlarmonster. Barnen fick träffa Plastis, Metallika och Pappis.Vi pedagoger har fixat sopkräl till monsterna inne i köket. Har satt dit en sopsamlarmonster specifik till varje kärl. 

_______________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Introducerar TAKK-tecken för sopsamlarmonsterna. 

Synliggöras med en dokumentationsvägg kopplat till hållbar utveckling.

Miljö: Ute och inne

________________________________________________________________________________________________________

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: