Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

verkstad och elteknik

Skapad 2020-09-09 13:18 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola
Ämnet personbilar – service och underhållsteknik behandlar fordonsverkstaden som arbetsplats. Ämnet behandlar även funktion hos, service och underhåll av personbilar och lätta transportfordon.

Innehåll

Kurskod: SEOPER0

Kursen personbilar – verkstad och elteknik omfattar punkterna 1–2 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Mobil och fast verkstadsutrustning, deras olika användningsområden samt metoder för och genomförande av funktions- och säkerhetskontroll av dessa.
 • Ergonomiska arbetsmetoder och riskbedömningar, till exempel vid olika lyft- och arbetsställningar samt vid användning av fordonslyftar, bland annat tvåpelar-, sax- och hjulbanelyft.
 • Brandredskap, nödstopp, utrymningsvägar och brandceller.
 • Metoder som tillämpas för struktur, ordning och effektiv arbetsmiljö på arbetsplatsen.
 • Metoder för och hantering av farliga ämnen på ett säkert och miljövänligt sätt, bland annat vätskor, oljor, gaser och tryckkärl.
 • Kostnader för drift och underhåll av fordonsverkstadens lokaler och utrustning samt konsekvenser av driftsstörning och bristande underhåll.
 • Grundläggande el-, digital- och mätteknik i simulerad miljö samt kommunikationsprinciper, bland annat CAN bus, LIN och MOST.
 • Metoder för användning av hand- och specialverktyg, branschanpassade mätinstrument och diagnosutrustningar samt användning, underhåll och kalibrering av dessa.
 • Elscheman, deras uppbyggnad och olika symboler samt vanligt förekommande elektriska komponenter i fordon, bland annat batteri, kablage, kontaktdon, givare, sensorer och styrenheter.
 • Säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande av person- och egendomsskador.
 • Brandförebyggande åtgärder och åtgärd vid brand.
 • Lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet i en fordonsverkstad.
 • Arbete med problemlösning och laborativa uppgifter såväl självständigt som tillsammans med andra.
 • Tekniska begrepp och uttryck när det gäller utrustning och verktyg samt olika arbetsprocesser inom fordonsverkstaden.

Uppgifter

 • Verkstad och elteknik: Electude

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: