Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolets kemi

Skapad 2020-09-09 13:42 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Allt organiskt material innehåller kol. Vi med :)

Innehåll

Kemi år 8

 

Kol och kolföreningar

vecka 35-43

 

Mål för ämnesområdet:

 

·         Redogöra för kolets former, deras egenskaper och vad de kan användas till

·         Förklara varför det finns så många kolföreningar

·         Redogöra för vad som är gemensamt för alla kolväten

·         Redogöra för några vanliga kolväten, deras uppbyggnad, namn och vad de används till

 

·         Redogöra för kolets former, deras egenskaper och vad de kan användas till

 

·         Förklara varför det finns så många kolföreningar

 

·         Redogöra för vad som är gemensamt för alla kolväten

 

·         Redogöra för några vanliga kolväten, deras uppbyggnad, namn och vad de används till

 

·         Beskriva hur polymerer är uppbyggda.

 

·         Förklara hur en fraktionerad destillation går till

 

·         Vilka produkter man kan framställa ur olja

 

·         Redogöra för några alkoholers egenskaper och användningsområden

 

·         Känna igen och kunna namnge några alkoholmolekyler

 

·         Ge några exempel på några organiska syror

 

·         Känna igen och kunna namnge några organiska syror

 

·         Beskriva vad en ester är och hur den bildas

 

·         Känna till några användningsområden för estrar

 

Tidsplan:

 

Vi arbetar under veckorna 35-43 med organisk kemi, kapitlet ”Kol och kolföreningar” i kemiboken.

Vi avslutar med ett prov.

 

Arbetssätt och bedömning:

 

·         Genomgångar

·         Laborationer

·         Söka fakta och lära sig nya begrepp.

·         Gemensamma diskussioner i grupp.

·         Grupparbete, muntlig redovisning

·         Läxförhör och prov

Läxschema:

Veckoläxa

Sidor

Studi.se

V. 35 Kolets kemi

 

82-85

Organisk kemi

Grundämnet kol

V. 36 Kolväten

 

86-89

Kolväten

V. 37 Enkel och dubbelbindning

90-92

Mättade och omättade kolväten

V. 38-39 Fossila bränslen

(Grp arb fossila bränslen och deras förnybara alternativ.)

93-97

Kolets kretslopp

V. 40 Alkoholer

 

98-101

Alkoholer

V. 41 Organiska syror och Estrar

102-105

Organiska syror

V. 42 Plussidor

107-115

Plast, plasters materialegenskaper, trä och papper.

V. 43 Repetition och prov

 

 

 

 

Centrala begrepp:

 

Grafit, Diamant, Fulleren, Grafen, Amorft kol, kolmila, torrdestilation

 

Metanserien, Naturgas, Gruvgas, Sumpgas, Biogas, Gasol, Strukturformel, Summaformel, Enkelbindning, Dubbelbindning, mättade och omättade Kolväten, Polymerer

 

Fraktionerad destillation, kokpunkt, kondensering

 

OH-grupp, Metanol, Etanol, Glykol, Glycerol, tvåvärd alkohol, trevärd alkohol

 

Karboxylgrupp, Karboxylsyra, Ester

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: