Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NY13 Svenska ht 20

Skapad 2020-09-09 13:54 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 1 Svenska Bild Musik Svenska som andraspråk
Läs- och skrivinlärning- ett arbete om bokstäver, text och språk.

Innehåll

Utgångspunkt

Vi arbetar med den första läs- och skrivinlärningen. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Konkretisering av målen

Du ska kunna:

 • skriva ditt förnamn
 • bokstävers ljud, namn och skriva dem
 • lyssna efter bokstavsljuden i ord
 • läsa enkla ord och meningar.
 • följa med i och förstå en enkel text (t.ex. vid högläsning)
 • skriva några ord själv
 • delta i gruppens samtal (t.ex. berätta om något du hört/läst)

 

Genomförande

Vi kommer att arbeta med:

 • att lyssna efter bokstavsljuden, skriva bokstäverna,
 • Livet i bokstavslandet med filmerna
 • att skriva korta meningar, och skriva av meningar
 • ramsor
 • sånger
 • högläsning
 • att samtala med varandra och lyssna på varandra
 • att teckna bokstäverna med handalfabetet
 • träna på ordbilder
 • gemensamt textskapande
 • digitala hjälpmedel som förstärker lärandet (t.ex. Ipad, projektor, ladybug, symwriter, inprint) 

 

Dokumentation och bedömning

Vi genomför Skolverkets bedömningsstöd i svenska (v.35-39).

Vi observerar eleverna under arbetets gång.

Vi lyssnar på eleverna när de läser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: