👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KEMI - från råvara till avfall

Skapad 2020-09-09 14:26 i Nyhammars skola Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 4 – 6 Kemi
Från råvara till avfall - vad händer med olika material och vad är det från början? Många pratar om hållbar utveckling - vad menas med det?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig om materiens kretslopp från råvara till avfall; hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Du ska känna till hur olika råvaror kan bli till olika material.

Du ska veta vad som händer med saker vi slänger eller återvinner.

Du ska känna till något om vad som menas med hållbar utveckling.

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att jobba i hemgrupper och expertgrupper. I expertgrupperna blir ni experter på ett material som ni sedan ska lära era klasskamrater om, i era hemgrupper.

 -Ni kommer att samla information och skapa en redovisning i expertgruppen.

- I hemgruppen kommer ni enskilt berätta om ert material och att få lära av era klasskamrater i hemgruppen om de andra materialen.

- Vi har texter ur Gleerups avsnitt "Från råvara till avfall" till stöd och vi kan också söka information på nätet.

Genom diskussioner kring Gleerups material och era presentationer. 

Genom att programmera i Scratch om hållbar utveckling.

Genom att ta del av dina klasskamraters programmeringar. 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna förklara hur olika råvaror blir till olika material.

Du ska veta vad som händer med saker vi slänger eller återvinner.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar din förmåga genom att redovisa inför din hemgrupp.

Du visar din förmåga genom att delta aktivt i diskussioner.

Du visar din förmåga genom att skapa i Scratch.

Avslutande skriftligt prov.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6