Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1 2020

Skapad 2020-09-09 14:53 i Maria Parkskolan Helsingborg
Lokal pedagogisk planering i svenska med matris
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts." Lgr11

Innehåll

Målet med undervisningen är att:

 • Förstå sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Kunna alfabetet, både versaler och gemener.
 • Kunna läsa ord och enkla meningar med visst flyt.
 • Visa förståelse för det lästa genom samtal.
 • Kunna lyssna på, och återberätta en text.
 • Kunna samtala och förklara med en tydlig röd tråd så att andra förstår.
 • Kunna skriva ord och enkla meningar.
 • Kunna använda mellanrum mellan ord samt använda viss interpunktion.

 

Så här ska vi arbeta:

 • Bokstavsarbete
 • Arbete med boken "Forma språket"
 • Skapa enskilda och gemensamma texter, som vi bearbetar
 • Individuell lästräning samt parläsning av olika typer av texter och böcker
 • Högläsning där vi arbetar kring boken med samtal, ordförståelse samt läsförståelse
 • Skriva olika typer texter (narrativa, förklarande samt återberättande)
 • Skriva med hjälp av digitala verktyg (Skolstil)

 

Detta ska bedömas:

Din förmåga att:

 • Förstå sambandet mellan ljud och bokstav
 • Kunna alfabetet, både versaler och gemener
 • Kunna läsa ord och enkla meningar med visst flyt
 • Visa förståelse för det lästa genom samtal
 • Kunna lyssna på, och återberätta en text
 • Kunna samtala och förklara med en tydlig röd tråd så att andra förstår
 • Kunna skriva ord och enkla meningar
 • Kunna använda mellanrum mellan ord samt använda viss interpunktion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: