Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecention

Skapad 2020-09-09 14:59 i Hagalundskolan Särskola Lunds för- och grundskolor
Du kommer skriva minst en bokrecension under höstterminen i årskurs 6.
Grundsärskola 6 Svenska Svenska
För att utveckla vårt språk, både muntligt och skriftligt, behöver vi läsa, mycket. Oavsett om du tycker det är roligt, jobbigt eller svårt att läsa är det viktigt att också fundera kring det vi läser. Vad handlar boken om? Vilka tankar och känslor lämnar boken mig med när jag har läst den? Allt det ska vi arbeta med när vi skriver bokrecensioner.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med det här arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • läsa, förstå och reflektera kring en bok som du väljer efter din egen förmåga. 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • Läsa en bok utifrån din förmåga som du själv har valt. 
 • Visa förståelse för bokens innehåll genom att svara på relevanta frågor som är kopplade till boken.
 • Fundera kring bokens innehåll, handling och budskap.

Hur ska det bedömas?

 • Genom din skrivna bokrecention alternativt återberättande

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgång och instruktioner kring hur en bokrecension kan skrivas.
 • Enskild läsning
 • Inlämning av egen bokrecension

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • ..
  Sv  1-6
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  Sv  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv  E 6
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6
 • Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
  Sv  E 6
 • Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: