👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsresan 20/21

Skapad 2020-09-09 15:07 i Växthusets skola Uppsala
Grundskola F Svenska
Eleverna i förskoleklass ska bege sig ut på sin första läsresa tillsammans. Vi ger oss ut på resan tillsammans och kommer gemensamt att läsa och skriva olika texter. Allt för att väcka nyfikenhet och en läs- och skrivhunger hos eleverna.

Innehåll

Året i förskoleklass ska förbereda eleverna inför läs- och skrivinlärningen i årskurs 1. De kommer att få möta det svenska språket både i tal och skrift. Utöver våra dagliga språksamlingar utifrån Bornholmsmodellen samt högläsningen med textsamtal kommer vi även att arbeta med läromedlet Läsresan. I läseboken kommer eleverna att möta olika texttyper och genrer som sedan arbetsboken bygger vidare på.

Vi kommer att öva på att:

Koppla bokstavsljud till bokstav

Forma bokstäverna

Öka den fonologiska medvetenheten

Öva upp läs- och hörförståelsen

Utöka ordförrådet

 

Arbetssätt:

Veckans bokstav, där vi förutom att öva hur bokstaven låter, ser ut och formas också kommer att arbeta med en skapande uppgift kopplad till bokstaven.

Gemensam text i läseboken med läsförståelsefrågor kopplade till texten.

Varje kapitel innehåller tre utvalda ord som kommer att diskuteras gemensamt i klassen. Vad betyder orden? Kan vi bilda nya meningar med orden? Eleverna kommer också att möta och få bekanta sig med vanliga ordbilder som exempelvis jag, ser och kan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -