Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, Samband och förändring

Skapad 2020-09-09 15:21 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Proportionalitet Repetition av bråk Omvandla och förkorta bråk Omvandla och förlänga bråk

Innehåll

Syfte:

Utveckla sin förmåga att:

Formulera och lösa problem

Använda och analysera begrepp

Välja och använda lämpliga matematiska metoder och göra beräkningar

Föra och följa matematiska resonemang

Samtala, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Planering 

. Gemensamma genomgångar, arbete i par och grupp, enskilt arbete - färdighetsträning, repetition och/eller utmaning

  Proportionalitet:

         sambandet är proportionellt om sambandet mellan andel och helhet är konstant, koordinatsystem och

          strategier för gradering av koordinataxlarna, grafer för att uttrycka proportionella samband.

 Vi repeterar bråk:

        bråk, heltal och tal i blandad form, addition och subtraktion av liknämniga bråk.

        Omvandla bråk:

        från bråk till blandad form, från blandad form till bråk, från bråk till blandad form eller heltal.

        Förkorta bråk:

         samma mängd kan skrivas med olika bråk, hur man förkortar bråk, bråks enklaste form, svaret på en

         uträkning ges i enklaste bråkform.

.Addition av liknämninga tal i blandad form:

         omvandla talen i blandad form till bråk och addera eller addera heltalen och addera bråken, skriv svaret i

         enklaste bråkform.

        Subtraktion av liknämniga bråk i blandad form:

        omvandla talen i blandad form till bråk och subtrahera eller subtrahera heltalen och bråken för sig, 

        omvandla vid behov ett heltal till ett bråk.

  Kunskapskoll och repetition av det som varit svårt eller utmaning.

        Arbete med bedömning.

Arbete med problemlösning i grupp

       Prov och återkoppling.

 

Så visar du vad du har lärt dig:

Muntligt genom att delta aktivt vid gemensamma genomgångar och gruppdiskussioner.

Skriftligt genom att redovisa dina lösningar vid kunskapskoll och prov.

 

Bedömningsmatris:

 

 

E

C

A

Problemlösning

 

Tolkar och löser problem på ett godtagbart sätt.

 

Tolkar och löser problem på ett väl fungerande sätt.

 

Tolkar och löser problem på ett mycket väl fungerande sätt.

Begrepp

 

Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang…

Beskriver matematiska begrepp med ord, bild och symbol…

Visar på samband mellan begrepp

på ett godtagbart sätt.

Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang…

Beskriver matematiska begrepp med ord, bild och symbol…

Visar på samband mellan begrepp…

på ett bra sätt.

 

Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang…

Beskriver matematiska begrepp med ord, bild och symbol…

Visar på samband mellan begrepp…

på ett mycket bra sätt.

 

Metod

 

Använder huvudräkning och genomför på ett godtagbart sätt beräkningar med huvudräkning och skriftlig metod.

 

Använder huvudräkning och genomför på ett väl fungerande sätt beräkningar med huvudräkning och skriftlig metod.

 

Använder huvudräkning och genomför på ett mycket väl fungerande sätt beräkningar med huvudräkning och skriftlig metod.

 

Resonemang

 

Besvarar frågor som hör till ämnet matematik och följer och för matematiska resonemang på ett godtagbart sätt.

Motiverar med godtagbara resonemang sina lösningar.

Besvarar frågor som hör till ämnet matematik och följer och för matematiska resonemang på ett bra sätt.

Motiverar med väl fungerande resonemang sina lösningar.

 

Besvarar frågor som hör till ämnet matematik och följer och för matematiska resonemang på ett mycket bra sätt.

Motiverar med mycket väl fungerande resonemang sina lösningar.

 

Kommunikation 

Beskriver godtagbart sina lösningar med hjälp av uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler.

 

Beskriver på ett bra sätt sina lösningar med hjälp av uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler.

Beskriver på ett mycket bra sätt sina lösningar med hjälp av uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: